en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2017

Виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на науково-практичній конференції «День поля» [4] 362-367
Правила для авторів [1] 82-89
Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів [1] 25-35
Воробей Н.А., Коць С.Я., Кудрявченко Л.А., Пухтаєвич П.П. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АКТИВНИХ Tn5-МУТАНТІВRHIZOBIUM GALEGAE [5] 425-433
Грабчук С.М., Михальська Л.М., Швартау В.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН [6] 482-494
Гришко В.М., Зубровська О.М. ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ТА СКЛАД ЛІПІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН [5] 444-451
Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії [1] 3-14
Гуральчук Ж.З., Сичук А.М., Гуменюк О.В., Родзевич О.П., Гринюк С.О., Мордерер Є.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ РІЗНИМИ ПРЕПАРАТИВНИМИ ФОРМАМИ ГЕРБІЦИДУ ГЛІФОСАТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ ВОДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АД&rsquo [6] 513-520
Гурська О.В., Пида С.В. КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНИХ ОЛІЙ СУЦВІТЬ PYRETHRUM PARTHENIUM (L.) SMITH. [6] 533-540
Дворак К.П., Коць С.Я. ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ [5] 398-404
Дідик Н.П. ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ ДО АЛЕЛОПАТИЧНОГО СТРЕСУ [4] 339-346
Дубровна О.В. СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ПШЕНИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ [4] 279-292
Дубровна О.В., Горнчарук О.М., Великожон Л.Г. IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium- опосередкованої трансформації in vitro [2] 110-120
Дуплій В.П., Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Матвєєва Н.А. ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВМІСТУ ПОЛІФРУКТАНІВ У «БОРОДАТИХ» КОРЕНЯХ І РОСЛИНАХ РОДУ ARTEMISIA [4] 321-327
Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О. ВПЛИВ ОБРОБКИ РОСЛИН КОМПЛЕКСОМ КАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ І ВРОЖАЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ [3] 248-255
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А. Активність антиоксидантних ферментів у листках рослин ячменю різних генотипів за дії ґрунтової посухи та нітропрусиду натрію [1] 71-81
Кириченко О.В., Мокрицький К.А. ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ ДІАЗОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ [4] 347-357
Кірізій Д.А. АЗОТ ЛИСТКА: ФОТОСИНТЕЗ І РЕУТИЛІЗАЦІЯ [5] 371-383
Кірізій Д.А., Рижикова П.Л. Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального  живлення [1] 15-24
Кірізій Д.А., Стасик О.О., Рижикова П.Л., Троценко В.А. ОНТОГЕНЕТИЧНА ДИНАМІКА ГАЗООБМІНУ ЛИСТКІВ ВЕРХНІХ ЯРУСІВ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ [3] 265-274
Колупаєв Ю.Є. Мацков Федір Пилипович [2] 179-181
Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ І СТРЕСОВИХ ГОРМОНІВ У РЕГУЛЯЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН [6] 463-481
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О. ЗВ’ЯЗОК SSR-МАРКЕРІВ З ВАРІЮВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДИХІВ У М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ [5] 414-424
Левон В.Ф., Кругляк Ю.М. ЗМІНА ВМІСТУ АНТОЦІАНІВ У ПАГОНАХ РОСЛИН ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ DEUTZIA THUNB. ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР [4] 358-361
Ліханов А.Ф., Оверченко О.В., Костенко С.М., Субін О.В. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КЛІТИН У КАЛЮСАХ СТІЙКОЇ ДО КАШТАНОВОЇ МІНУЮЧОЇ МОЛІ ФОРМИ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО IN VITRO [6] 495-505
Маменко Т.П., Шегеда І.М., Починок В.М., Сеніна Л.В. Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці [2] 165-173
Маменко Т.П., Ярошенко О.А. Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою [1] 47-53
Моргун Б.В., Похилько С.Ю., Починок В.М., Дуплій В.П., Дуган О.М., Христан О.О., Степаненко А.І. ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПУРОІНДОЛІНОВИХ ГЕНІВ СЕРЕД ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ, НОСІЇВ Gpc-B1 ІЗ TRITICUM TURGIDUM SPP. DICOCCOIDES [3] 229-236
Моргун В.В., Дубровна О.В. ВАВИЛОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (до 130-річчя від дня народження) [6] 541-547
Моргун В.В., Коць С.Я. Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин) [5] 452-459
Ожерельєва З.Є., Курашов О.В., Прудников П.С., Кривушина Д.О. Стійкість нових сортів агрусу до низької температури в осінньо-зимовий період [2] 134-141
Омельчук С.В., Жемойда А.В., Павлище А.В. Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим [1] 54-63
Павлище А.В., Кірізій Д.А., Коць С.Я. РЕАКЦІЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ НА ДІЮ ФУНГІЦИДІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБКИ [3] 237-247
Пикало С.В., Дубровна О.В. СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАСОЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ФОРМ [4] 312-320
Раденович Ч.Н.1,2, Гродзинський Д.М.3, Петрович Р.Я.4, Динич Б.С.5, Радосавлевич М.М.1, Терзич Д.П.1, Янкович М.З.1, Ранкович Д.М.1 Характеристики нових інбредних ліній кукурудзи та їхніх гібридів з високими харчовими і кормовими якостями [2] 95-109
Рибалка О.І. ЧИ СПРАВДІ ПШЕНИЦЯ Є ДЕСТРУКТИВНИМ ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ? [3] 187-210
Сергєєва Л.Є. Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту [2] 129-133
Сергєєва Л.Є., Броннікова Л.І. Клітинна селекція з використанням катіонів Ва2+ для добору солестійких ліній пшениці [2] 174-178
Сичук А.М., Мордерер Є.Ю. Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази [1] 64-70
Січкар С.М., Лялько І.І., Дубровна О.В. Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. ╳ T. aestivum L. [2] 152-164
Соколовська-Сергієнко О.Г., Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О. АНТИОКСИДАНТНА І ФОТОПРОТЕКТОРНА СИСТЕМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТО?АРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ [5] 434-443
Солоденко А.Є., Файт В.І. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ СОНЯШНИКА ГІБРИДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА МАРКЕРАМИ ГЕНА PlARG СТІЙКОСТІ ДО НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ [6] 506-512
Степаненко О.В., Музафарова В.А., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Рябчун В.К., Моргун Б.В. КОМПЛЕКСНА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОФОНДУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ [4] 328-338
Тищенко О.М., Михальська С.I., Курчій В.М., Комісаренко А.Г. ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦIЯ КУКУРУДЗИ I ПШЕНИЦI З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНIВ ТРАНСКРИПЦIЙНИХ ФАКТОРIВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТ? [5] 384-397
Тищенко О.М., Михальська С.І. ТРАНСКРИПЦІЙНІ ФАКТОРИ NAC-СУБРОДИНИ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ СТІЙКОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ДО ОСМОТИЧНИХ СТРЕСІВ [3] 211-217
Тігова А.В., Сорока А.І. ЧАСТОТА І СПЕКТР МУТАЦІЙ У РОСЛИН ЛЬОНУ (Linum humile Mill.) ПІД ДІЄЮ НОВИХ ПОХІДНИХ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТУ [6] 521-532
Файт В.І., Погребнюк О.О., Балашова І.А., Стельмах А.Ф. Ідентифікація та ефекти алелів гена Ppd-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній [1] 36-46
Хакімжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тілеген Б., Кузовлєв В.А. ОСОБЛИВОСТІ ІНГІБУВАННЯ ІЗОФЕРМЕНТІВ α-АМІЛАЗИ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ФІТАТОМ НАТРІЮ [4] 293-299
Чипиляк Т.Ф. Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України [2] 142-151
Шиліна Ю.В.1, Гуща М.І.1, Моложава О.С.2, Шевченко Ю.І.2, Дмитрієв О.П.1 Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація [2] 121-128
Шишлова-Соколовська А.М., Картель М.О., Шишлов М.П. БІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЯРОГО РІПАКУ З ГЕНАМИ ТВАРИННОГО сур11А1 І БАКТЕРІАЛЬНОГО bar ПОХОДЖЕННЯБІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ [3] 218-228
Якимчук Р.А. АНАЛІЗ ГЛІАДИНКОДУВАЛЬНИХ ЛОКУСІВ У МУТАНТНИХ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ІНДУКОВАНИХ ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА [5] 405-413
Якимчук Р.А. ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ЗОНИ ВПЛИВУ ХВОСТОСХОВИЩА УРАНОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ [4] 300-311
Якимчук Р.А. ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ РАДІОНУКЛІДНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ВОДОЙМ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСКОЇ АЕС [3] 256-264