en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2017, № 1

Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії 3-14
 
Кірізій Д.А., Рижикова П.Л.Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального  живлення 15-24
 
Бабенко Л.М., Косаківська І.В.Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів 25-35
 
Файт В.І., Погребнюк О.О., Балашова І.А., Стельмах А.Ф.Ідентифікація та ефекти алелів гена Ppd-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній 36-46
 
Маменко Т.П., Ярошенко О.А.Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою 47-53
 
Омельчук С.В., Жемойда А.В., Павлище А.В.Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим 54-63
 
Сичук А.М., Мордерер Є.Ю.Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази 64-70
 
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.Активність антиоксидантних ферментів у листках рослин ячменю різних генотипів за дії ґрунтової посухи та нітропрусиду натрію 71-81
 
Правила для авторів 82-89