en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2017, № 5

Кірізій Д.А.АЗОТ ЛИСТКА: ФОТОСИНТЕЗ І РЕУТИЛІЗАЦІЯ371-383
 
Тищенко О.М., Михальська С.I., Курчій В.М., Комісаренко А.Г.ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦIЯ КУКУРУДЗИ I ПШЕНИЦI З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНIВ ТРАНСКРИПЦIЙНИХ ФАКТОРIВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТ?384-397
 
Дворак К.П., Коць С.Я.ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ398-404
 
Якимчук Р.А.АНАЛІЗ ГЛІАДИНКОДУВАЛЬНИХ ЛОКУСІВ У МУТАНТНИХ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ІНДУКОВАНИХ ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА405-413
 
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.ЗВ’ЯЗОК SSR-МАРКЕРІВ З ВАРІЮВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДИХІВ У М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ414-424
 
Воробей Н.А., Коць С.Я., Кудрявченко Л.А., Пухтаєвич П.П.БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АКТИВНИХ Tn5-МУТАНТІВRHIZOBIUM GALEGAE425-433
 
Соколовська-Сергієнко О.Г., Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О.АНТИОКСИДАНТНА І ФОТОПРОТЕКТОРНА СИСТЕМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТО?АРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ434-443
 
Гришко В.М., Зубровська О.М.ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ТА СКЛАД ЛІПІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН444-451
 
Моргун В.В., Коць С.Я.Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин)452-459