en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2017, № 4

Дубровна О.В.СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ПШЕНИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ279-292
 
Хакімжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тілеген Б., Кузовлєв В.А.ОСОБЛИВОСТІ ІНГІБУВАННЯ ІЗОФЕРМЕНТІВ α-АМІЛАЗИ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ФІТАТОМ НАТРІЮ293-299
 
Якимчук Р.А.ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ЗОНИ ВПЛИВУ ХВОСТОСХОВИЩА УРАНОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ300-311
 
Пикало С.В., Дубровна О.В.СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАСОЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ФОРМ312-320
 
Дуплій В.П., Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Матвєєва Н.А.ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВМІСТУ ПОЛІФРУКТАНІВ У «БОРОДАТИХ» КОРЕНЯХ І РОСЛИНАХ РОДУ ARTEMISIA 321-327
 
Степаненко О.В., Музафарова В.А., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Рябчун В.К., Моргун Б.В.КОМПЛЕКСНА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОФОНДУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ328-338
 
Дідик Н.П.ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ ДО АЛЕЛОПАТИЧНОГО СТРЕСУ339-346
 
Кириченко О.В., Мокрицький К.А.ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ ДІАЗОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ347-357
 
Левон В.Ф., Кругляк Ю.М.ЗМІНА ВМІСТУ АНТОЦІАНІВ У ПАГОНАХ РОСЛИН ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ DEUTZIA THUNB. ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР358-361
 
Виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на науково-практичній конференції «День поля»362-367