en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2017, № 2

Раденович Ч.Н., Гродзинський Д.М., Петрович Р.Я., Динич Б.С., Радосавлевич М.М., Терзич Д.П., Янкович М.З., Ранкович Д.М.Характеристики нових інбредних ліній кукурудзи та їхніх гібридів з високими харчовими і кормовими якостями 95-109
 
Дубровна О.В., Горнчарук О.М., Великожон Л.Г.IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium- опосередкованої трансформації in vitro110-120
 
Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Шевченко Ю.І., Дмитрієв О.П.Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація121-128
 
Сергєєва Л.Є.Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту129-133
 
Ожерельєва З.Є., Курашов О.В., Прудников П.С., Кривушина Д.О.Стійкість нових сортів агрусу до низької температури в осінньо-зимовий період134-141
 
Чипиляк Т.Ф.Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України142-151
 
Січкар С.М., Лялько І.І., Дубровна О.В.Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. ╳ T. aestivum L.152-164
 
Маменко Т.П., Шегеда І.М., Починок В.М., Сеніна Л.В.Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці165-173
 
Сергєєва Л.Є., Броннікова Л.І.Клітинна селекція з використанням катіонів Ва2+ для добору солестійких ліній пшениці174-178
 
Колупаєв Ю.Є.Мацков Федір Пилипович179-181