Фізіологія рослин і генетика, 2021

Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Романенко К.О.
Бактеріальні сигнальні молекули класу ацилгомосеринлактонів: вплив на ріст і стресостійкість рослин
Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Ендогенні цитокініни Secale cereale L. за дії високої температури: динаміка і локалізація у фази тривоги, аклімації і відновлення
Даскалюк А., Здіорук Н., Ралеа Т.
Визначення первинної стійкості Triticum aestivum L. до високих температур
Дєєва А.М., Лазарук Г.В., Павловський Н.Б., Спірідович А.В., Решетніков В.Н.
Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у листках Vaccinium corymbos L. під час вегетації
Джафарова Д.1, Ганієва Р.1, Мамедова Л.2, Агаларов Р.2, Гасанов Р.2
Структурна та функціональна залежність активності ФС II за окиснювального стресу
Зборівська О.В., Тарасюк М.В., Стасик О.О.
Депонувальна здатність сегментів пагона в сортів озимої пшениці різного періоду селекції
Катрiй В.Б.1, Рибалка О.I.1,2, Моргун Б.В.1,3
Фiзiолого-бiохiмiчнi та генетичнi особливостi ячменю як продукту функцiонального харчування
Кедрук А.C., Кірізій Д.А., Соколовська-Сергієнко О.Г., Стасик О.О.
Реакція фотосинтетичного апарату сортів озимої пшениці на комбіновану дію посухи та високої температури
Кірізій Д.А., Кедрук А.C., Соколовська-Сергієнко О.Г., Дубровна О.В., Стасик О.О.
Реакція фотосинтетичного апарату генетично модифікованих рослин пшениці, що містять дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази на посуху і високу температуру
Кіщенко О.1,2, Степаненко А.1,2, Борисюк М.1
Iндукований мутагенез пшениці: від радіоактивного опромінення до специфічного редагування генів
Коць С.Я.
Біологічна фіксація азоту: досягнення та перспективи розвитку
Коць С.Я., Кукол К.П.
Вплив пестицидів на бульбочкові бактерії у чистій культурі та реалізацію їх симбіотичного потенціалу
Коць С.Я., Павлище А.В.
Використання фунгiцидiв у iнтегрованих системах захисту рослин сої та їх вплив на фiзiолого-бiохiмiчнi процеси за iнокуляцiї її насiння
Кукол К.П.1, Пухтаєвич П.П.1, Рибаченко Л.І.1, Соболенко Л.Ю.2
Вплив нанокарбоксилатів біогенних металів на енергію проростання та лабораторну схожість насіння сої
Кур'ята В.Г., Куц Б.О., Попроцька І.В.
Дія тебуконазолу на використання депонованих у насінині Vicia faba L. резервних речовин у гетеротрофну фазу розвитку за умов фото- і скотоморфогенезу
Кур'ята В.Г., Куц Б.О., Попроцька І.В.
Анатомо-фізіологічні зміни у проростках кінських бобів під впливом гібереліну і тебуконазолу в умовах фото- і скотоморфогенезу
Матвєєва Н.А.1, Мельник А.С.1, Дуплій В.П.1,2, Кирпа Т.М.1, Кучук М.В.1
Вплив азотовмісних солей на ріст і накопичення флавоноїдів у «бородатих» коренях цикорію
Михальська Л.М.1, Швартау В.В.1, Маковейчук Т.І.1, Зозуля О.Л.2
Вплив композицій неорганічних іонів і протруйника насіння на розвиток проростків пшениці озимої
Мокросноп В.М., Золотарьова О.К.
Стратегії підвищення вмісту альфа-токоферолу в рослинах
Моргун В.В., Коць С.Я.
Внесок науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток біологічної науки та економіку країни
Моргун В.В., Коць С.Я.
До 100-річчя від дня народження Андрія Васильовича Манорика
Моргун В.В., Коць С.Я.
Володимир Пилипович Патика (до 75-річчя від дня народження)
Моргун В.В., Рибалка О.І., Дубровна О.В.
Генетичне поліпшення рослин: основні наукові досягнення та інноваційні розробки
Моргун В.В., Якимчук Р.А.
Генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 35 років досліджень
Моргун В.В.2, Рибалка О.І.1,2, Моргун Б.В.2,3
Нові наукові напрями генетичного поліпшення злакових культур
Мордерер Є.Ю., Гуральчук Ж.З.
Дослідження механізмів дії фізіологічно активних речовин і гербіцидів: основні наукові досягнення та інноваційні розробки
Прядкіна Г.О., Махаринська Н.М.
Асиміляційний апарат листків окремих ярусів у сортів озимої пшениці за несприятливих умов навколишнього середовища
Раденович Ч.Н.1,2, Максимов Г.В.3, Баюк Богданович Д.2, Хао Й.4, Радосавлєвич М.М.1, Деліч Н.С.1, Чамджія З.Ф.1
Iнфрачервоний спектр ультраякiсного гiбрида кукурудзи, рекомендованого для споживання людиною: iдентифiкацiя органiчних молекул i збудженого стану функцiональних груп у спектральних смугах зерна, ендосперму, перикарпію i зародка
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Павлище А.В., Рибаченко О.Р., Хоменко Ю.О.
Особливості функціонування соєво-ризобіальних систем за впливу фунгіцидів і комплексного препарату стимпо
Рогач В.В.1, Войтенко Л.В.2, Щербатюк М.М.2, Кур'ята В.Г.1, Косаківська І.В.2, Рогач Т.І.1
Вплив екзогенних регуляторів росту на  морфогенез, фізіолого-біохімічні характеристики та продуктивність перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
Стасик О.О., Кірізій Д.А., Прядкіна Г.О.
Фотосинтез і продуктивність: основні наукові досягнення та інноваційні розробки
Щербатюк М.М.1, Войтенко Л.В.1, Хархота М.А.2, Косаківська І.В.1
Профілювання цитокінінів рослинних тканин: пробопідготовка, якісний та кількісний аналізи
Юхимук В.В., Радченко М.П., Ситник С.К., Мордерер Є.Ю.
Ефект взаємодії при застосуванні сумішей гербіцидів дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону
Ярошко O.М., Матвєєва Н.А., Кучук М.В.
Транзієнтна експресія uida і gfp генів у Physalis peruviana