Фізіологія рослин і генетика 2021, том 53, № 1, 55-62, doi: https://doi.org/10.15407/frg2021.01.055

Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у листках Vaccinium corymbos L. під час вегетації

Дєєва А.М., Лазарук Г.В., Павловський Н.Б., Спірідович А.В., Решетніков В.Н.

  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 21001 Вінниця, вул. Острозького, 32

Комбінування зовнішнього (світло/темрява) чинника та інгібітора синтезу гіберелінів тебуконазолу в період проростання насіння істотно змінювало характер донорно-акцепторних відносин у проростках кінських бобів. За дії препарату достовірно зменшувались довжини епікотиля, кореня і проростка в цілому як на світлі, так і в темряві. Аналогічно зменшувалась і маса сухої речовини органів проростка. Інтенсивніше використовувалися запасні речовини насінини за умов скотоморфогенезу, про що свідчать мінімальна маса сухої речовини сім’ядолей у рослин цього варіанта та вищі коефіцієнти використання резервних речовин на потреби формування кореня й епікотиля в процесі проростання. Ретардант уповільнював відтік резервних речовин насінини на формування епікотиля та кореня. За умов скотоморфогенезу інтенсивність використання резервного крохмалю насінини була вищою. Застосування інгібітора біосинтезу гіберелінів тебуконазолу не впливало на швидкість гідролізу крохмалю сім’ядолей, що свідчить про достатнє забезпечення насіння зарезервованими формами гіберелінів. Вищий вміст цукрів у сім’ядолях скотоморфних рослин як у контролі, так і за дії тебуконазолу пов’язаний з уповільненням відтоку на потреби органогенезу — формування структур кореня та епікотиля. Кількісні зміни вмісту азоту в сім’ядолях скотоморфних і фотоморфних рослин у процесі проростання були значно меншими, ніж зміни вмісту крохмалю. Достовірного впливу тебуконазолу на реутилізацію азотовмісних сполук, елементів мінерального живлення — фосфору і калію, депонованих у насінині, на потреби органогенезу не встановлено.

Ключові слова: Vicia faba L., морфогенез, донорно-акцепторна система, проростання насіння, світло, ретарданти

Фізіологія рослин і генетика
2021, том 53, № 1, 55-62

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Golubeva, E.I., Chervyakova, A.A., Shmakova, N.Yu., Zimin M.V. & Timohina, Yu.I. (2019). Species and phytocenotic features of the pigment composition of northern plants. Ecology, is.1, pp. 6-12 [in Russian].

2. Tarchevskij, I.A. (1977). Basics of photosynthesis. Moscow: Higher school [in Russian].

3. Mokronosov, A.T., Gavrilenko, V.F. & Zhigalova T.V. (2006). Photosynthesis. Physiological, ecological and biochemical aspects. Moscow: Akademia [in Russian].

4. Kyparissis, A., Drilias, P. & Manetas, Y. (2000). Seasonal fluctuations in photoprotective (xanthophyll cycle) and photoselective (chlorophylls) capacity in eight Mediterranean plant species belong to two different growth forms. Australian Journal of Plant Physiology, 27, pp. 265-272. https://doi.org/10.1071/PP99037

5. Demmig-Adams, B. & Adams, W.W. (1992). Photoprotection and Other Responses of Plants to High Light Stress. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 43, pp. 599-626. https://doi.org/10.1146/annurev.pp.43.060192.003123

6. Britton, G. (1995). Structure and properties of carotenoids in relation to function. The FASEB Journal, 9, pp. 1551-1558. https://doi.org/10.1096/fasebj.9.15.8529834

7. Biswall, B. (1995). Carotenoid catabolism during leaf senescence and its control by light. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 30, pp. 3-13. https://doi.org/10.1016/1011-1344(95)07197-A

8. Thurnham, D.I. (1994). Carotenoids: functions and fallacies. Proceedings of the Nutrition Society, 53, is. 1, pp. 77-87. https://doi.org/10.1079/PNS19940012

9. Andrianova, Yu.E. & Tarchevskij, I.A. (2000). Chlorophyll and plant productivity. Moscow: Science [in Russian].

10. Sarijeva, G., Knapp Hartmut, M. & Lichtenthaler, K. (2007). Differences in photosynthetic activity, chlorophyll and carotenoid levels and in chlorophyll fluorescence parameters in green sun and shade leaves of Ginkgo and Fagus. Journal of Plant Physiology, 164, is. 7, pp. 950-955. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2006.09.002

11. Zarubina, L.V. & Konovalov, V.N. (2009). Peculiarities of the seasonal dynamics of pigments in the leaves of plants of the dwarf shrub-sphagnum pine forest. Forest Journal, No 4, pp. 24-32 [in Russian].

12. Pavlovskij, N.B. (2016). Comparative morphological characteristics of highbush blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) varieties introduced in Belarus. Vesti NAS Belarus. Biological Science Series, is. 2, pp. 108-114 [in Russian].

13. Kurlovich, T.V. & Bosak, V.N. (1998). Highbush blueberries in Belarus. Minsk: Navuka [in Russian].

14. Pavlovskij, N.B. (2018) Fruiting of varieties of higybush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) in Belarus. Vesti NAS Belarus. Biological Science Series, is. 4, pp. 486-499 [in Russian]. https://doi.org/10.29235/1029-8940-2018-63-4-486-499

15. Castrejyn, A.D.R., Eichholz, I., Rohn, S., Kroh, L.W. & Huyskens-Keil, S. (2008). Phenolic profile and antioxidant activity of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) during fruit maturation and ripening. Food Chemistry, 109, No 3, pp. 564-572. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.01.007

16. Pervin, Md M., Hasnat Beong, A. & Lim, O. (2013). Antibacterial and antioxidant activities of Vaccinium corymbosum L. leaf extract. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 3, No 6, pp. 444-453. https://doi.org/10.1016/S2222-1808(13)60099-7

17. Ermakov, A.I. [ed.] (1987). Biochemical research methods of plants. Agropromizdat: Leningrad [in Russian].

18. Rokitsky, P.F. (1967). Biological statistics. Minsk: High school [in Russian].

19. Weather in the city of Gantsevichi in December 2019 [Electronic resource]/ WeatherArchive.ru. Access mode: http://www.weatherarchive.ru/Temperature/ Gantsevichi/December-2019#6. Access date: 15.10.2020.

20. Pavlovskij, N.B. (2014). Resistance to early winter frosts of blueberry varieties introduced in Belarus. Fruit growing: Collection of scientific papers, pp.256-270 [in Russian].

21. Konovalov, V.N. & Konovalova, L.V. (1996). Adaptive features of physiological traits in plants in the Far North. Forest Journal, is 6, pp. 26-31 [in Russian].

22. Rabinovich, E. (1953). Photosynthesis. V. 2. Moscow: Moscow Foreign Literature [in Russian].

23. Belova, T.A. & Babkina, L.A. (2017). Changes in the content of chlorophylls and carotenoids in the leaves of woody plants in central Russia. Auditorium. Electronic scientific journal of Kursk State University, 2 (14), pp. 34-38 [in Russian].

24. Kulikov, G.L. & Ivantsova, Z.V. (1977). Dynamics of pigments in leaves of evergreen and deciduous arboreus plants in Crimea. Botanicheskij zhurnal, 62, is. 7, pp. 1053-1062 [in Russian].