Фізіологія рослин і генетика, 2021, № 6

Катрiй В.Б., Рибалка О.I., Моргун Б.В.
Фiзiолого-бiохiмiчнi та генетичнi особливостi ячменю як продукту функцiонального харчування
Мокросноп В.М., Золотарьова О.К.
Стратегії підвищення вмісту альфа-токоферолу в рослинах
Зборівська О.В., Тарасюк М.В., Стасик О.О.
Депонувальна здатність сегментів пагона в сортів озимої пшениці різного періоду селекції
Юхимук В.В., Радченко М.П., Ситник С.К., Мордерер Є.Ю.
Ефект взаємодії при застосуванні сумішей гербіцидів дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону
Михальська Л.М., Швартау В.В., Маковейчук Т.І., Зозуля О.Л.
Вплив композицій неорганічних іонів і протруйника насіння на розвиток проростків пшениці озимої
Кірізій Д.А., Кедрук А.C., Соколовська-Сергієнко О.Г., Дубровна О.В., Стасик О.О.
Реакція фотосинтетичного апарату генетично модифікованих рослин пшениці, що містять дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази на посуху і високу температуру