Фізіологія рослин і генетика, 2021, № 3

Моргун В.В., Рибалка О.І., Моргун Б.В.
Нові наукові напрями генетичного поліпшення злакових культур
Моргун В.В., Якимчук Р.А.
Генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 35 років досліджень
Коць С.Я., Кукол К.П.
Вплив пестицидів на бульбочкові бактерії у чистій культурі та реалізацію їх симбіотичного потенціалу
Мордерер Є.Ю., Гуральчук Ж.З.
Дослідження механізмів дії фізіологічно активних речовин і гербіцидів: основні наукові досягнення та інноваційні розробки