Фізіологія рослин і генетика, 2021, № 5

Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Романенко К.О.
Бактеріальні сигнальні молекули класу ацилгомосеринлактонів: вплив на ріст і стресостійкість рослин
Кедрук А.C., Кірізій Д.А., Соколовська-Сергієнко О.Г., Стасик О.О.
Реакція фотосинтетичного апарату сортів озимої пшениці на комбіновану дію посухи та високої температури
Матвєєва Н.А., Мельник А.С., Дуплій В.П., Кирпа Т.М., Кучук М.В.
Вплив азотовмісних солей на ріст і накопичення флавоноїдів у «бородатих» коренях цикорію
Ярошко O.М., Матвєєва Н.А., Кучук М.В.
Транзієнтна експресія uida і gfp генів у Physalis peruviana
Кур'ята В.Г., Куц Б.О., Попроцька І.В.
Анатомо-фізіологічні зміни у проростках кінських бобів під впливом гібереліну і тебуконазолу в умовах фото- і скотоморфогенезу
Джафарова Д., Ганієва Р., Мамедова Л., Агаларов Р., Гасанов Р.
Структурна та функціональна залежність активності ФС II за окиснювального стресу
Кукол К.П., Пухтаєвич П.П., Рибаченко Л.І., Соболенко Л.Ю.
Вплив нанокарбоксилатів біогенних металів на енергію проростання та лабораторну схожість насіння сої
Моргун В.В., Коць С.Я.
До 100-річчя від дня народження Андрія Васильовича Манорика
Моргун В.В., Коць С.Я.
Володимир Пилипович Патика (до 75-річчя від дня народження)