Фізіологія рослин і генетика 2021, том 53, № 2, 95-111, doi: https://doi.org/10.15407/frg2021.02.095

Внесок науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток біологічної науки та економіку країни

Моргун В.В., Коць С.Я.

  • Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України 03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17

У статті, присвяченій 75-річному ювілею Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, представлено огляд досліджень, що проводились і на сьогодні ведуться науковцями установи, серед яких багато видатних учених зі світовим ім’ям. Розглянуто напрями роботи наукових підрозділів Інституту, розкрито основні досягнення у вирішенні проблем біологічної й сільсько­господарської наук та народного господарства, відзначено вагомий внесок Інституту в зростання престижу аграрного сектора України. Підкреслено, що наукова праця співробітників установи органічно поєднує фундаментальні дослідження з вирішенням актуальних прикладних проблем державного значення. Два наукові об’єкти в Інституті становлять національне надбання: «Колекція цінних зразків озимої пшениці та кукурудзи — сорти, популяції, унікальні мутантні та рекомбінантні лінії, інбредні лінії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України», «Колекція штамів симбіотичних та асо­ціативних азотфіксувальних мікроорганізмів Інституту фізіології рослин і ге­нетики НАН України». Зазначено, що Інститут видає науково-теоретичний журнал і є співзасновником науково-практичного журналу, координує роботу Українського товариства фізіологів рослин, є співорганізатором проведення його з’їздів. Спеціалізована вчена рада готує кандидатів та докторів наук із двох спеціальностей: фізіологія рослин і генетика. Перелічено відомі наукові школи, що започатковані й успішно функціонують в Інституті. Представлено численні нагороди та відзнаки установи і співробітників, які свідчать про вагомість їхніх досягнень, високу оцінку нашою державою й міжнародною науковою спільнотою.

Ключові слова: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, фізіологія рослин, генетика, селекція, досягнення, наукові на­прями, наукові школи, відзнаки, нагороди

Фізіологія рослин і генетика
2021, том 53, № 2, 95-111

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література