Фізіологія рослин і генетика, 2021, № 1

Коць С.Я., Павлище А.В.
Використання фунгiцидiв у iнтегрованих системах захисту рослин сої та їх вплив на фiзiолого-бiохiмiчнi процеси за iнокуляцiї її насiння
Кіщенко О., Степаненко А., Борисюк М.
Iндукований мутагенез пшениці: від радіоактивного опромінення до специфічного редагування генів
Дєєва А.М., Лазарук Г.В., Павловський Н.Б., Спірідович А.В., Решетніков В.Н.
Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у листках Vaccinium corymbos L. під час вегетації
Кур'ята В.Г., Куц Б.О., Попроцька І.В.
Дія тебуконазолу на використання депонованих у насінині Vicia faba L. резервних речовин у гетеротрофну фазу розвитку за умов фото- і скотоморфогенезу
Прядкіна Г.О., Махаринська Н.М.
Асиміляційний апарат листків окремих ярусів у сортів озимої пшениці за несприятливих умов навколишнього середовища
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)