Фізіологія рослин і генетика, 2021, № 4

Раденович Ч.Н., Максимов Г.В., Баюк Богданович Д., Хао Й., Радосавлєвич М.М., Деліч Н.С., Чамджія З.Ф.
Iнфрачервоний спектр ультраякiсного гiбрида кукурудзи, рекомендованого для споживання людиною: iдентифiкацiя органiчних молекул i збудженого стану функцiональних груп у спектральних смугах зерна, ендосперму, перикарпію i зародка
Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Ендогенні цитокініни Secale cereale L. за дії високої температури: динаміка і локалізація у фази тривоги, аклімації і відновлення
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Павлище А.В., Рибаченко О.Р., Хоменко Ю.О.
Особливості функціонування соєво-ризобіальних систем за впливу фунгіцидів і комплексного препарату стимпо
Рогач В.В., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Кур'ята В.Г., Косаківська І.В., Рогач Т.І.
Вплив екзогенних регуляторів росту на  морфогенез, фізіолого-біохімічні характеристики та продуктивність перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
Даскалюк А., Здіорук Н., Ралеа Т.
Визначення первинної стійкості Triticum aestivum L. до високих температур
Щербатюк М.М., Войтенко Л.В., Хархота М.А., Косаківська І.В.
Профілювання цитокінінів рослинних тканин: пробопідготовка, якісний та кількісний аналізи