Фізіологія рослин і генетика, 2023, № 2

Кірізій Д.А.
Праймування та крос-адаптація рослин до абіотичних стресів: стан проблеми і перспективи
Колупаєв Ю.Є., Шахов I.В., Кокорев О.I.
Праймування насiння донорами газотрансмiтерiв i сполуками з гормональною активнiстю: ростовi та стрес-протекторнi ефекти
Катрiй В.Б., Великожон Л.Г., Сливка Л.В., Рибалка О.I., Моргун Б.В.
Iдентифiкацiя мутацiй генiв lpa у зернiвках ячменю за допомогою молекулярних маркерiв
Топчій Н.М., Дадика В.В., Золотарьова О.К.
Вплив кореневої гіпоксії на фотосинтетичний апарат шпинату при гідропонному вирощуванні
Матвєєва Н., Дуплій В., Богданович Т., Возар Л., Ковар П., Гріц П., Бріндза Я.
Вплив альгiнiту на рiст та бiоактивнiсть рослин салату в умовах in vitro
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень