Фізіологія рослин і генетика 2023, том 55, № 2, 183-184, doi:

Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2023, том 55, № 2, 183-184

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література