Фізіологія рослин і генетика, 2023, № 4

Дзендзель А.Ю., Пида С.В.
Вплив органо-мінеральних добрив на фізіологічні процеси та продуктивність помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.)
Шевченко В.В., Бондаренко О.Ю.
Зміни параметрів індукції флуоресценції та вмісту хлорофілу в листках різних ярусів сучасних сортів озимої пшениці за умов посухи
Смірнов О.Є., Зелена П.П., Юмина Ю.М., Коваленко М.С., Коно­топ Є.О., Таран Н.Ю., Швартау В.В.
Фітосинтез наночастинок срібла з бактерицидною дією проти фітопатогенного штаму Xanthomonas campestris з використанням водного екстракту перикарпіїв Capsicum annuum
Соколовська-Сергiєнко О.Г., Кедрук А.С., Махаринська Н.М., Прядкiна Г.О., Стасик О.О.
Стан фотосинтетичного апарату i продуктивнiсть озимої пшеницi за обробки комплексними мiкродобривами-бiостимуляторами
Богданович Т.А., Матвєєва Н.А.
Отримання біобезпечного флавоноїдовмісного екстракту з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.
Михальська Л.М., Маковейчук Т.І., Третяков В.О., Швартау В.В.
Вплив сульфату амонію на ретардантну активність тринексапакетилу на пшениці