Фізіологія рослин і генетика, 2023, № 1

Коць С.Я.
Творець хлібного достатку (до 85-річчя від дня народжен­ня академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна)
Рогач В.В., Стасик О.О., Кірізій Д.А., Ситник C.К., Кур'ята В.Г., Рогач Т.І.
Вплив регуляторів росту на  фотосинтетичний апарат перцю солодкого (Capsicum annuum L.) в зв'язку з продуктивністю
Рибаченко Л.I., Коць С.Я., Кукол К.П., Пухтаєвич П.П., Рибаченко О.Р., Кудрявченко Л.А.
Вплив 24-епiбрасинолiду на Bradyrhizobium japonicum у чистiй культурi та симбiозi з рослинами сої
Дубровна О.В., Прядкiна Г.О., Михальська С.I., Комiсаренко А.Г.
Фiзiолого-бiохiмiчнi характеристики трансгенних рослин ози­мої пшеницi з надекспресiєю гена орнiтин-d-амiнотрансферази
Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Локалізація і динаміка цитокінінів у рослин жита за умов охолодження і праймування зернівок зеатином
Інформація для авторів