Фізіологія рослин і генетика 2023, том 55, № 1, 3-24, doi:

Творець хлібного достатку (до 85-річчя від дня народжен­ня академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна)

Коць С.Я.

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2023, том 55, № 1, 3-24

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література