Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 5

Колупаєв Ю.Є., Тарабан Д.А., Карпець Ю.В., Панченко В.Г.
Мелатонiн у рослин: участь у сигналiнгу й адаптацiї до абiотичних чинникiв
Гуральчук Ж.З.
Вплив кліматичних змін на бур'янову рослинність та ефективність дії гербіцидів
Радченко М.П., Гур'янов Д.С., Мордерер Є.Ю.
Фрагментацiя ДНК та активнiсть ендонуклеаз за дiї гербiцидiв iнгiбiторiв ацетолактатсинтази та ацетил-КоА-карбоксилази
Пономарьова І.Г., Хандежина М.В., Радченко М.П.
Підвищення фіто­токсичної дії гербіциду інгібітора протопорфириногеноксидази карфентразону та гербіциду класу синтетичних ауксинів 2,4-Д за сумісного застосування з донором NO нітропрусидом натрію
Тарасюк М.В., Стасик О.О.
Вплив посухи у фазу цвiтiння на динамiку накопичення та ремобiлiзацiї резервних водорозчинних вуглеводiв у сегментах стебла контрастних за посухостiйкiстю сортiв озимої пшеницi
Рудник-Іващенко О.І., Цандур М.М., Швартау В.В.
Особливості впливу низьких температур на рослини Actinidia arguta