Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 5, 450-459, doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.05.450

Особливості впливу низьких температур на рослини Actinidia arguta

Рудник-Іващенко О.І.1,2, Цандур М.М.1, Швартау В.В.2

  1. Iнститут садівництва Національної аграрної академії наук України 03027 Київ, вул. Садова, 23
  2. Iнститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України 03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17

Для формування продовольчої безпеки України та світу важливо як нарощувати продуктивність основних культур — пшениці, кукурудзи, соняшника тощо, так й забезпечувати вміст у продуктах харчування людини достатніх кількостей мінералів і вітамінів впровадженням насаджень видів Actinidia. Вирощування видів Actinidia лімітоване їхньою обмеженою морозостійкістю. З метою визначення особливостей впливу на ці рослини низьких температур (—20, —25, —30 °C) встановлено їх вплив на структурні частини пагонів (кору, камбій, деревину, серцевину) двох форм французької селекції — жіночої (сорти Taxi та Ісаї) і чоловічої (сорт Дон-Жуан). Показано, що надземні частини рослин обох форм культури чутливі до впливу низьких температур, проте найуразливішими в досліді виявились паренхімні серцевинні тканини пагонів, які формують пул асимілятів для забезпечення розвитку рослини та утворення генеративних органів. У досліді стійкішими до впливу низьких температур були рослини актинідії чоловічої форми. Рівень їхньої стійкості в сумарному підсумку був на 3,3 і 3,0 бала вищим порівняно з жіночими формами сортів Iсаї і Тахі відповідно за проморожування при —30 °C. Найвищий рівень пошкодження (3,8 бала) у жіночої форми спостерігали в сорту Iсаї у тому ж варіанті (—30 °C) на зрізах через бруньку. Виявлено, що рослини жодного з досліджених сортів не мали найвищого рівня пошкодження — 6 балів, за якого настає повна загибель, що свідчить про їхню витривалість за умов вирощування в досліджено­му регіоні України. Результати лабораторного вивчення морозостійкості форм A. arguta свідчать про можливість широкого впровадження цього виду в південних регіонах України.

Ключові слова: Actinidia arguta, морозостійкість, пагони, бруньки, критичні пошкодження тканин

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 5, 450-459

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Morgun, V.V. & Rybalka, O.I. (2017). Strategy of cereals genetic improvement aimed at food safety, health promotion and industry needs. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr., 3, pp. 54-64. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/visn2017.03.054

2. Morgun, V.V. & Kots, S.Ya. (2021). Contribution of scientists of the Institute of Plant Physiology and Genetics of NAS of Ukraine in the development of biological science and economy of the country. Fiziol. rast. genet., 53, No. 2, pp. 95-111. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/frg2021.02.095

3. Stonehouse, W., Gammon, C.S., Beck, K.L., Conlon, C.A., Von Hurst, P.R. & Kruger, R. (2013). Kiwifruit: our daily prescription for health. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 91(6), pp. 442-447. https://doi.org/10.1139/cjpp-2012-0303

4. Zaimenko, N.V., Skrypchenko, N.V., Ivanytska, B.O., Klymchuk, D.O., Novychenko, N.S. & Liu, D. (2020). The effect of soil and climatic conditions on the distribution of nutrients in Actinidia arguta leaves. Biosystems Diversity, 28(1), pp. 113-118. https://doi.org/10.15421/012015

5. Li, Y.F., Jiang, W., Liu, C., Fu, Y., Wang, Z., Wang, M., Chen, C., Guo, L., Zhuang, Q.G. & Liu, Z.B. (2021). Comparison of fruit morphology and nutrition metabolism in different cultivars of kiwifruit across developmental stages. Peer J., 9, p. e11538. https://doi.org/10.7717/peerj.11538

6. Ferguson, A.R. (1984). Kiwifruit: a botanical review. Hortic. Rev., 6, pp. 1-64. https://doi.org/10.1002/9781118060797.ch1

7. Sale, P.R. (1990). Kiwifruit Growing. Crown Copyright Reserved: New Zealand, Wellington.

8. Blanchet, P. (1985). Frost damage to kiwi (Actinidia sinensis Pl.): risks to the French orchards. Arboriculture Fruitiere. Arboriculture-Fruitiere (France), 370, p. 43-48.

9. Dozier, W.A., Jr., Caylor, A.W., Himelrick, D.G. & Powell, A.A. (1992). Cold protection of kiwi fruit plants with trunk wraps and microsprinkler irrigation. HortScience, 27, pp. 977-979. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.27.9.977

10. Nanos, G.D., Sfakiotakis, E.M., Boufidis, C. & Tsitouridis, K. (1997). Frost damage and protection of kiwi vines. Acta Hortic., 444, pp. 233-236. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.444.35

11. Hewett, E.W. & Young, K. (1981). Critical freeze damage temperatures of flower buds of kiwifruit (Actinidia chinensis Planch.). N. Z. J. Agr. Res., 24, pp. 73-75. https://doi.org/10.1080/00288233.1981.10420873

12. Palonen, P. & Buszard, D. (1997). Current state of cold hardiness research on fruit crops. Can. J. Plant Sci., 77, pp. 399-420. https://doi.org/10.4141/P96-013

13. Yu, D.J. & Lee, H.J. (2020). Evaluation of freezing injury in temperate fruit trees. Hortic. Environ. Biotechnol., 61, pp. 787-794. https://doi.org/10.1007/s13580-020-00264-4

14. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. (2021). Results of the World Bank study «Building climate resilience in agriculture and forestry», Ukraine. https://mepr.gov.ua/news/38732.html

15. Avery, J. (1991). Actinidia. Annu. Rpt., Northern Nut Growers Assn., 82, pp. 175-179.

16. Sun, S., Qi, X., Wang, R., Lin, M. & Fang, J. (2020). Evaluation of freezing tolerance in Actinidia germplasm based on relative electrolyte leakage. Horticult., Environm.t Biotechnol., 61, 4, pp. 755-765. https://doi.org/10.1007/s13580-020-00272-4

17. Quamme, H.A. (1978). Breeding and selecting temperate fruit crops for cold hardiness, pp. 313-332. In: Liand, P.H. & Sakai A. (Eds.). Plant cold hardiness and freezing stress: Mechanisms and crop implications. Academic Press, NewYork. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-447650-9.50026-5

18. Chat, J. (1995). Cold hardiness within the Genus Actinidia. Hort Sci., 30(2), pp. 329-332. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.30.2.329

19. Bublik, M.O., Patyka, T.I. & Kitaev, O.I. (2013). Laboratory and field methods for determining the frost resistance of fruit species and crops (guidelines). Kyiv: NAAS of Ukraine, Institute of Horticulture NAAS [in Ukrainian].

20. Grokholsky, V.V. Potanin, D.V., Kitaev, O.I. & Bublik, M.O. (2008). Field methods for determining frost resistance of fruit species. Gardening: interdisciplinary thematic scientific collection., 61, pp. 277-291 [in Ukrainian].

21. Palonen, P. & Buszard, D. (1997). Current state of cold hard in essresearchon fruit crops. Can. J. Plant Sci., 77, pp. 399-420. https://doi.org/10.4141/P96-013