Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 4

Левенець Т.В., Смірнов О.Є.., Таран Н.Ю., Михальська Л.М., Швартау В.В.
Кадмієвий стрес у рослин: токсичність та механізми стійкості
Дубровна О.В., Сливка Л.В.
Agrobacterium-опосередкована трансформація перспективних генотипів озимої пше­ниці за використання гена орнітин-d-аміно-трансферази
Санін О.Ю., Маковейчук Т.І., Тре­тяков В.О., Михальська Л.М.
Ефективність захисту від фузаріозу та продуктивнiсть пшеницi озимої за впливу композицiй фунгiцидiв з елементами живлення
Базюк С.О., Кобилецька М.С.
Ефект додавання рідкого поживного середовища при культивуванні черешні сорту Gisela 5 в умовах in vitro
Михальська Л.М., Зозуля О.Л., Швартау В.В.
Особливості взаємодії інгібіторів сукцинатдегідрогенази з мікроелементами для підвищення продуктивності пшениці озимої
Моргун В., Швартау В.
Перші лауреати Національної премії України імені Бориса Патона
Пам’яті Анатолія Андрійовича Булаха