Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 4, 368, doi:

Пам’яті Анатолія Андрійовича Булаха

6 червня у Стокгольмі, де гостював у сина, на 83 році життя раптово помер відомий фізіолог рослин і радіобіолог, колишній завідувач кафедри фізіології та біохімії рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, професор, лауреат премії імені Л. Симиренка АН УРСР Булах Анатолій Андрійович.

Анатолій Андрійович народився 30 вересня 1939 року у місті Кременчук Полтавської області. Після повернення з евакуації мешкав з батьками у місті Тернопіль, де з медаллю закінчив середню школу і поступив на навчання на плодоовочевий факультет Уманського сільськогосподарського інституту. Після його закінчення у 1962—1965 роках працював агрономом Тернопільської сільськогосподарської дослідної станції. У 1965 році поступив до аспірантури Інституту фізіології рослин АН УРСР, де у 1968 році захистив кандидатську дисертацію і у 1990 році — докторську, обидві зі спеціальності фізіологія рослин. Працював на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії фізіології трансплантації тканин відділу біофізики та радіобіології інституту. У 1992 році на запрошення ректорату перейшов на роботу в НУБіП України, де до 1999 року очолював кафедру фізіології та біохімії рослин. Після перенесеної тяжкої хвороби серця вимушений був залишити роботу. У 2002—2005 роках працював у Міжнародному Соломонівському університеті.

Основні наукові праці Анатолія Андрійовича присвячені вивченню проблеми тканинної несумісності у рослин та розробленню методів її подолання за вегетативного розмноження. Він запропонував імунохімічні, біохімічні, гістоло­гічні методи тестування несумісності тканин у рослин та методи її подолання за допомогою опромінення іонізувальною радіацією.

Анатолій Андрійович — учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії. У 1986 році, одним з перших науковців, у дуже складних радіаційних умовах він вивчив і описав стан рослинності, морфологічні зміни та інші типи радіаційних уражень рослин у зоні відчуження.

Автор та співавтор близько ста наукових праць в галузі фізіології рослин і радіобіології, у тому числі енциклопедичного видання «Чорнобильська катастрофа» (1996).

В пам’яті всіх, хто співпрацював з Анатолієм Андрійовичем, хто знав його, він назавжди залишився чуйною, уважною людиною високої освіченості і культури. Колишні студенти пам’ятають його яскраві, насичені власним експеримен­тальним матеріалом лекції з фізіології рослин, вільне володіння матеріалом, здатність захопити аудиторію.

Колеги, друзі Анатолія Андрійовича назавжди запам’ятають його почуття гумору, чудову посмішку, що освітлювала обличчя, здатність радіти всім дарункам земного життя.

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 4, 368

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література