Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 3

Михальська С.І., Комісаренко А.Г.
Актуальні напрями сучасних біотехнологій пшениці
Рогач В.В., Кірізій Д.А., Кур’ята В.Г., Рогач Т.І.
Морфогенез, фотосинтез і продуктивність перцю (Cap­sicum annuum L.) за впливу регуляторів росту з різними напрямами та механізмами дії
Жемойда А.В., Храпова А.В., Омельчук С.В., Береговенко С.К., Комiнарець О.Є.
Особливостi формування, функцiонування та ефективнiсть соєво-ризобiальних систем при завчаснiй обробцi насiння фунгiцидами рiзної дiї
Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Роль аміно­кислот у регуляції стресостійкості культурних злакових рослин
Доповнення до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»