Фізіологія рослин і генетика, 2018, № 2

Кур’ята В.Г., Кравець О.О.
РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕНЕЗУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ АСИМІЛЯТІВ, АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ Й РЕТАРДАНТУ ФОЛІКУР
Шегеда І.М., Починок В.М., Кірізій Д.А., Маменко Т.П.
ВПЛИВ УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІЛКОВІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Кляченко О.Л.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ДОВГОТРИВАЛО КУЛЬТИВОВАНИХ IN VITRO
Субін О.В., Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Спиридонов В.Г.
ВПЛИВ РIЗНИХ ФОРМ ХIТОЗАНУ НА ВМIСТ ФЕНОЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТIВ У ЛИСТКАХ FRAGARIA ANANASSA DUCH.
Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Щипак В.Г., Ничипорук О.О., Вось Х., Бжезинський В.
СТВОРЕННЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ІЗ ВИСОКИМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ
Крутило Д.В., Надкернична О.В.
ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ І ВИГНИ ЗІ ШТАМАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГРУП
Ружицька О.М., Борисова О.В.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ТА ПОЛБИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
Яранцева В.В., Лях В.О.
ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД СІМ’ЯДОЛЬНИХ ЛИСТКІВ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ХЛОРОФІЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ РІЗНОГО ТИПУ
Доповнення до правил для авторів журналу «Физиология растений и генетика»