Фізіологія рослин і генетика 2018, том 50, № 2, 134-148, doi: https://doi.org/10.15407/frg2018.02.134

СТВОРЕННЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ІЗ ВИСОКИМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ

Щипак Г.В.1, Матвієць В.Г.2, Щипак В.Г.3, Ничипорук О.О.3, Вось Х.4, Бжезинський В.5

  1. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України 61060 Харків, Московський просп., 142
  2. Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 76014 Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 21а
  3. Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 45626 смт Рокині, вул. Шкільна, 2 Луцького р-ну Волинської обл.
  4. Лабораторія Вайбекс, Нове Борувко, 29, 64-020, Чемпінь, Польща
  5. Лабораторія Вайбекс, вул. Вьосенна 18, Борувєц, 62-023, Гадки, Польща

Проаналізовано вплив селекційного процесу гексаплоїдних тритикале на продуктивність і поліпшену якість зерна методом внутрішньовидової гібридизації. Наведено результати селекції (1980—2017) комплексно цінних сортів озимих і дворучок тритикале методом внутрішньовидових схрещувань компонентів різного типу розвитку з використанням системних екологічних випробувань у контрастних умовах (Лісостеп—Полісся—гостропосушливий Степ). Застосування в селекції гексаплоїдних тритикале внутрішньовидової гібридизації сортів із контрастним типом розвитку і різною за якістю клейковиною при міжзональних випробуваннях популяцій, ліній, сортів забезпечило створення озимих і дворучок тритикале з високими хлібопекарськими властивостями. Середньорослі сорти Раритет, Амос, Ніканор і низькорослі сорти Тимофій, Пудік, Єлань характеризувались потенційною врожайністю 9,5—12,5 т/га, комплексним імунітетом до основних хвороб, об’ємом хліба без поліпшувачів 650—800 мл за загальної хлібопекарської оцінки 9 балів.

Ключові слова: гексаплоїдні тритикале, внутрішньовидова гібридизація, багатолінійні сорти, хлібопекарські властивості

Фізіологія рослин і генетика
2018, том 50, № 2, 134-148

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Leonov, O. Yu., Panchenko, I. A., Sklyarevs'kyy, K. M., Rosankevich, O. M., Buriak, L. I. & Poluhina A. V. (2011). Methodical recommendations for the evaluation of the quality of grain of breeding material. Kharkiv [in Ukrainian].

2. Proceedings from '17: Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Trytykale —kul'tura XXI storichchya — Abstracts of the International Scientific and Practical Conference Tritikale — culture of the XXI century. Kharkiv: TOV Nilan LTD [in Ukrainian].

3.Grabovets, A.I. (Eds.). (2010). Triticale. - Materials Int. n.-pr. Conf. The role of triticale in stabilizing and increasing the production of grain and feed. Rostov-na-Donu [in Russian].

4. Shevchenko, V. Ye. & Pshenichnyy, A. Ye. (1976). The quality of the grain of the perspective triticale Amphidiploid 206 in the conditions of the South-East of the Central Peninsula. Tritikale. Problemy i perspektivy, 12, No. 1, pp. 70-77. Kamennaya Step': Sb. nauch. rabot NIISKH TSCHP im. Dokuchayeva, V. V. [in Russian].

5. Shchipak, H. V. (1998). Results of selection of triticale hand pairs. Selektsiya i nasinnytstvo, 81, pp. 38-45. Kharkiv [in Ukrainian].

7. Shchipak, G. V., Tsupko, Yu. V. & Shchipak, V. G. (2013). Bakery qualities of varieties of winter hexaploid triticale. Doklady RASKHN — Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 1, pp. 3-7 [in Russian]. https://doi.org/10.3103/S1068367413020183

9. Shchypak, H. V., Suvorova, K. Yu., Panchenko, I. A. & Chernobab, R. A. (2009). A method for the creation of winter triticale varieties with improved technological quality indicators of grain. Patent N 44901; Applicant and Owner: Institute of Plant Breeding them. Yuriev V. Ya. UAAN (UA), N u200901832 [in Ukrainian].

10. Wos', H. & Brzezinski, W. (2015). Triticale for Food — The Quality Driver. In ed. F. Eudes. Triticale. Springer International Publishing Switzerland (pp. 213—232).