Фізіологія рослин і генетика 2018, том 50, № 2, 95-104, doi: https://doi.org/10.15407/frg2018.02.095

РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕНЕЗУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ АСИМІЛЯТІВ, АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ Й РЕТАРДАНТУ ФОЛІКУР

Кур’ята В.Г., Кравець О.О.

  • Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 21100 Вінниця, вул. Острозького, 32

Вивчали вплив водних розчинів гіберелової кислоти (ГК3, 0,005 %) та триазолпохідного ретарданту фолікуру (0,025 %) на ростові процеси, морфогенез, формування листкового апарату, перерозподіл мас органів, депонувальні можливості вегетативних органів томатів та їх внесок у забезпечення процесів карпогенезу. Встановлено, що під впливом гібереліну і фолікуру зростав донорний потенціал рослин у результаті збільшення маси листків і листкової поверхні, поліпшення мезоструктурної організації листка, підвищення чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ), що сприяло підвищенню врожайності культури. Інгібування лінійного росту томатів фолікуром супроводжувалося збільшенням площі листкової поверхні внаслідок посиленого галуження стебла. З’ясовано, що ці препа­рати істотно змінювали співвідношення між донорною й акцепторною сферами рослин, посилювали транспорт та реутилізацію неструктурних вуглеводів і азо­товмісних сполук із вегетативних органів до плодів, унаслідок чого зростала врожайність томатів. Ефективніше регулював донорно-акцепторну систему й оптимізував продукційний процес томатів фолікур.

Ключові слова: Lycopersicon esculentum L., томати, гібереліни, ретарданти, донор­но-акцепторна система, продуктивність

Фізіологія рослин і генетика
2018, том 50, № 2, 95-104

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Havrylenko, V.F. & Ladyhina, M.E. (1975). Large practical work of plant physiology. M.: Vyssh. shk. [in Russian].

2. Ermakov, A.Y. (1987). Methods of biochemical research of plants. L.: Ahropromyzdat [in Russian].

3. Ikrina, M.A. & Kolbin, A.M. (2005). Regulation of plant growth and development. Vol. 2. M.: Khimiia [in Russian].

5. Kuryata, V.G. (2009). Retardants - modifiers of plants hormonal status.Vol. 1. Fiziologija roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: Logos [in Ukrainian].

6. Kuryata, V.G. & Polyvanyi, S.V. (2015). Effect of retardant folicur on photosynthetic apparatus and seed productivity of oil poppy. Fiziol. rast. genet., 47(4), pp. 313-320 [in Ukrainian].

7. Miliuvene, L., Novitskene, L. & Havelene, V. (2003). Effect of 17-DMC on the phytohormones level and the growth of rapeseed Brassica napus. Fiziolohiia rastenii, 50(5), pp. 733-737 [in Russian].

9. Pochynok, Kh.N. (1976). Methods of biochemical annalysis of plants. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

10. Priadkina, H.O., Zborivska, O.P. & Ryzhykova, P.L. (2016). Stem deposition ability in modern winter wheat varieties under different environmental conditions as a physiological marker of their productivity. Visnyk ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv, 14(2), pp. 44-50 [in Ukrainian].

11. Rohach, V.V. & Rohach, T.I. (2015). Influence of synthetic growth stimulators on morphological and physiological characteristics and biological productivity of potatoes. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, ekolohiia, 23(2), pp. 221-224 [in Ukrainian].

12. Bonelli, L.E., Monzon, J.P., Cerrudo, A., Rizzalli, R.H. & Andrade, F.H. (2016). Maize grain yield components and source-sink relationship as affected by the delay in sowing date. Field Crops Research, 198, pp. 215-225. doi: https//doi:10.1016/j.fcr.2016.09.003 https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.09.003

14. Matysiak, K. & Kaczmarek, S. (2013). Effect of chlorocholine chloride and triazoles — tebuconazole and flusilazole on winter oilseed rape (Brassica napus var. Oleifera L.) in response to the application term and sowing density. J. Plant Prot. Res., 53(1), pp. 79-88. doi: https//doi:10.2478/jppr-2013-0012 https://doi.org/10.2478/jppr-2013-0012

15. Pobudkiewicz, A. (2014). Influence of growth retardant on growth and development of Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch. Acta Agrobotanica, 67(3), pp. 65-74. doi: https//doi:10.5586/aa.2014.030 https://doi.org/10.5586/aa.2014.030

16. Rademacher, W. (2016). Сhemical regulators of gibberellin status and their application in plant production. Annual Plant Reviews, 49, pp. 359-403. doi: https//doi: 10.1002/9781119312994.apr0541 https://doi.org/10.1002/9781119312994.apr0541

17. Yu, S.M., Lo, S.F. & Ho, T.D. (2015). Source-sink communication: regulated by hormone, nutrient, and stress cross-signaling. Trends in plant science, 20(12), pp. 844-857. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2015.10.009