Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 6

Прядкіна Г.О., Махаринська Н.М., Соколовська-Сергієнко О.Г.
Вплив посухи на фотосинтетичні показники рослин пшениці
Рибалка О.І., Моргун Б.В., Черво­ніс М.В., Поліщук С.С., Моргун В.В., Топораш І.Г., Троянівська А.В.
Lpa-мутації і біофортифікація голозерного ячменю (Hordeum vulgare L.) за вмістом у зерні мінерального фосфору
Коць С.Я., Храпова А.В., Караушу О.В.
Вмiст метаболiтiв у коренях сої за iнокуляцiї насiння Bradyrhizobium japonicum та обробки фунгiцидними препаратами
Фоміна М.О., Філіпішена О.Я., Поліщук Л.В.
Молекулярно-генетична iдентифiкацiя дрiжджового iзоляту MF22_1
Матвєєва Н.А., Дуплій В.П., Хархота М.А., Бриндза Я., Авдєєва Л.В.
Чутливість «бородатих» коренів полину Artemisia tilesii Ledeb. до ком­плексу сполук, синтезованих Priestia endophytica УКМ B-7515
Юхимук В.В.
Ефекти взаємодії аклонiфену та прометрину на посiвах соняшника
Моргун В., Стасик О.
І.В. Косаківська, В.А. Васюк, Л.В. Войтенко, М.М. Щербатюк «Гормональна система рослин за дії важких металів»