Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 6, 537-547, doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.06.537

Ефекти взаємодії аклонiфену та прометрину на посiвах соняшника

Юхимук В.В.

  • Iнститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17

Соняшник є стратегічною для України культурою, площа посівів якої у 2022 р. становила 4573,8 тис. га. На перших етапах свого розвитку посіви соняшника сильно пригнічуються бур’янами. I головну загрозу становлять дводольні види бур’янів, для контролювання яких рекомендовано  гербіциди кількох класів. Ці гербіциди потрібно вносити у ґрунт до появи сходів соняшника і бур’янів, однак їх ефективність залежить від вологості ґрунту та стрімко зменшується за умов посухи. Асортимент ефективних проти дводольних бур’янів гербіцидів, які можна використовувати на початкових фазах розвитку соняшника, вкрай обмежений. Зокрема, рекомендовано гербіцид аклоніфен. Селективність його недостатня через високу ймовірність тимчасового пригнічення культури. Тому актуальним є пошук препарату для сумісного застосування з аклоніфеном, для підвищення селективності аклоніфену внаслідок ефекту взаємодії. Значних змін вибірної фітотоксичності аклоніфену, який за механізмом дії належить до інгібіторів синтезу каротиноїдів (IСК), можна очікувати за сумісного застосування з гербіцидами інгібіторами транспорту електронів (IТЕ) у фотосистемі II (ФС II) хлоропластів. Однак гербіциди із цього класу, зокрема прометрин, рекомендовані для використання в посівах соняшника лише до появи сходів. Водночас не виключено, що зменшення норми внесення прометрину до субгербіцидної уможливить його застосовування у складі сумішей в посівах соняшника. Метою дослідження було визначити ефекти взаємодії, ефективність контролювання бур’янів і селективність щодо культури за використання в посівах соняшника сумішей аклоніфену з про­метрином. Показано, що в діапазоні рекомендованих для застосування в посівах соняшника норм внесенння аклоніфену 0,6—1,2 кг/га та за зменшення до субгербіцидної норми внесення прометрину 0,5—0,05 кг/га взаємодія щодо дводольних видів є синергічною або адитивною, що забезпечує високу ефективність контролювання сумішшю широкого спектра видів бур’янів. Разом з тим внаслідок синергізму навіть за мінімальної норми внесення аклоніфену 0,6 кг/га та субгербіцидної норми прометрину 0,05 кг/га, за якої прометрин самостійно практично не впливав на бур’яни та соняшник, спостерігалося стрімке зростання фітотоксичного впливу на культуру. У зв’язку з цим застосування в посівах соняшника суміші ак­лоніфену з прометрином не доцільне. Отримані результати засвідчують високу вірогідність синергічної взаємодії за сумісного використання гербіцидів IСК та IТЕ, що може бути використано при розробленні композицій гербіцидів для захисту інших сільськогосподарських культур.

Ключові слова: Helianthus annuus L., взаємодія гербіцидів, синергізм, аклоніфен, прометрин

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 6, 537-547

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Mitkov, A., Yanev, M., Tonev, T. & Tityanov, M. (2016). Weed control in sunflower fields by Clearfield technology. Agricult. Sci., 8 (19), pp. 167-173. https://doi.org/10.22620/agrisci.2016.19.026

2. Morderer, Ye.Yu., Nizkov, Ye.I., Radchenko, M.P., Rodzevich, O.P. & Sychuk, A.M. (2014). Weed control of crops with herbicides. Kyiv, Logos [in Ukrainian].

3. Jursik, M., Soukup, J., Holec, J., Andr, J. & Hamouzova, K. (2015). Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protect. Sci., 51 (4), pp. 214-222. https://doi.org/10.17221/82/2014-PPS

4. Miller, M.R. & Norsworthy, J.K. (2018). Influence of soil moisture on absorption, translocation, and metabolism of florpyrauxifen-benzyl. Weed Sci., 66 (4), pp. 418-423. https://doi.org/10.1017/wsc.2018.21

5. Morderer, Ye.Yu. & Merezhynsky, Yu.G. (2009). Herbicides. Mechanisms of action and practice. Vol. 1. Kyiv, Logos [in Ukrainian].

6. Kahlau, S., Schroder, F., Freigang, J., Laber, B., Lange, G., Passon, D., Kleeben, S., Lohse, M., Schulz, A., Von Koskull-Doring, P., Klie, S. & Gille, S. (2020). Aclonifen targets solanesyl diphosphate synthase, representing a novel mode of action for herbicides. Pest Management Sci., 76 (10), pp. 3377-3388. https://doi.org/10.1002/ps.5781

7. Walsh, M.J., Stratford, K., Stone, K. & Powles, S.B. (2012). Synergistic effects of atrazine and mesotrione on susceptible and resistant wild radish (Raphanus raphanistrum) populations and the potential for overcoming resistance to triazine herbicides. Weed Technol., 26 (2), pp. 341-347. https://doi.org/10.1614/WT-D-11-00132.1

8. O'Brien, S.R., Davis, A.S. & Riechers, D.E. (2018). Quantifying resistance to isoxaflutole and mesotrione and investigating their interactions with metribuzin POST in waterhemp (Amaranthus tuberculatus). Weed Sci., 66 (5), pp. 586-594. https://doi.org/10.1017/wsc.2018.36

9. Osipitan, O.A., Scott, J.E. & Knezevic, S.Z. (2018). Tolpyralate applied alone and with atrazine for weed control in corn. J. Agricult. Sci., 10 (10), pp. 32-39. https://doi.org/10.5539/jas.v10n10p32

10. Willemse, C., Soltani, N., Benoit, L., Jhala, A.J., Hooker, D.C., Robinson, D.E. & Sikkema, P.H. (2021). Is there a benefit of adding atrazine to HPPD-inhibiting herbicides for control of multiple-herbicide-resistant, including group 5-resistant, waterhemp in corn? J. Agricult. Sci., 13 (7), pp. 21-31. https://doi.org/10.5539/jas.v13n7p21

11. Armel, G.R., Wilson, H.P., Richardson, R.J., Whaley, C.M. & Hines, T.E. (2008). Mesotrione combinations with atrazine and bentazon for yellow and purple nutsedge (Cyperus esculentus and C. rotundus) control in corn. Weed Technol., 22 (3), pp. 391-396. https://doi.org/10.1614/WT-07-178.1

12. Radchenko, M.P, Guralchuk, Zh.Z., Rodzevich, O.P., Khandezhina, M.V. & Morderer, Ye.Yu. (2022). Looking for partners for complex (join) application of herbicide inhibitor of protoporphyrinogen oxidase flumioxazine in sunflower crops. Agricult. Sci. Pract. (in press).

13. Tribel, S.O. (Ed.). (2001). Methods of testing and application of pesticides. Kyiv, Swit [in Ukrainian].

14. Colby, S.R. (1969). Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations. Weed Sci., 15 (3), pp. 20-22. https://doi.org/10.2307/4041058