Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 1, 91-92, doi:

Список узвичаєних скорочень та позначень

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 1, 91-92

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література