Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 2, 148-160, doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.148

Ефективнiсть контролювання бур’янiв при застосуваннi в посiвах озимої пшеницi восени гербiцидiв дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону

Юхимук В.В., Радченко М.П., Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.

  • Iнститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України 03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17, Україна

З метою розробки антирезистентних композицій гербіцидів для захисту посівів озимої пшениці протягом трьох вегетаційних періодів проводили польові випробування ефективності контролювання бур’янів та селективності щодо культури при застосуванні восени у фазу 2—3 листків у рослин озимої пшениці бакових сумішей гербіцидів дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону. Для порівняння як еталон використовували комплексні гербіцидні препарати марафон, КС (пендиметалін, 250 г/л + ізопротурон,125 г/л), GF-2202 (дифлуфенікан, 100 г/л + флорасулам, 3,75 г/л + пеноксулам, 15 г/л). Було встановлено, що найбільша ефективність контролювання бур’янів протягом усього вегетаційного періоду досягалася при застосуванні потрійної суміші дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону. При цьому застосування карфентразону підвищувало ефективність захисту саме в осінній період, оскільки у весняно-літній період дія суміші дифлуфенікану з метрибузином та комплексного гербіциду GF-2202 не поступалася дії потрійної суміші. У досліді, який проводили у 2018—2019 рр., внаслідок низького рівня забур’янення застосування гербіцидів не було ефективним, однак тенденція до зростання врожаю зерна озимої пшениці при застосуванні гербіцидів була свідченням їхньої селективності щодо культури. Прояви фітотоксичного впливу на культуру спостерігалилише восени 2020 р. у варіантах із застосуванням карфентразону окремо та у сумішах. Проявом фітотоксичного впливу карфентразону була поява через короткий час після обробки хлоротичних плям на листках рослин озимої пшениці. Однак ця дія карфентразону не вплинула на подальший ріст і розвиток озимої пшениці та формування врожаю зерна. Найбільший урожай зерна у дослідах 2019—2020 та 2020—2021 рр. було отримано у варіантах із застосуванням суміші дифлуфенікану з метрибузином, потрійної суміші дифлуфенікану, карфентразону та метрибузину, а також із внесенням комплексних гербіцидних препаратів GF-2202 та марафон. Зроблено висновок, що при застосуванні во­сени в посіві озимої пшениці бакова суміш дифлуфенікану з метрибузином та потрійна бакова суміш дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону не поступаються за ефективністю захисту та збереженням урожаю дії комплексних гербіцидних препаратів GF-2202 та марафон. Головною перевагою застосування сумішей дифлуфенікану з метрибузином та потрійної суміші дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону над комплексним гербіцидним препаратом GF-2202 є те, що застосування цих сумішей забезпечує високу ефективність захисту посіву озимої пшениці без використання інгібіторів АЛС. Констатовано, що застосування восени в посівах озимої пшениці бакових сумішей гербіцидів дифлуфенікану та метрибузину та потрійної суміші дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону є ефективним засобом попередження виникнення резистентних до гербіцидів біотипів бур’янів, у тому числі біотипів, резистентних до гербіцидів інгібіторів АЛС.

Ключові слова: Triticum aestivum L., гербіциди, резистентність, дифлуфенікан, метрибузин, карфентразон

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 2, 148-160

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Heap, I. The International Survey of herbicide resistant weeds. Available at www.weedscience.org. Accessed 03/30, 2020.

2. Diggle, A. J., Neve, P.B. & Smith, E.P. (2003). Herbicides used in combination can reduce the probability of herbicide resistance in finite weed populations. Weed Research. 43, pp. 371-382. http://hdl.handle.net/102.100.100/192261?index=1 https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2003.00355.x

3. Beckie, H. (2006). Herbicide-resistant weeds: management tactics and practices. Weed Technology, 20, No. 3, pp. 793-814. https://doi.org/10.1614/WT-05-084R1.1

4. Norsworthy, J.K., Ward, S.M., Shaw, D.R., Llewellyn, R.S., Nichols, R.L., Webs­ter, T.M., Bradley, K.W., Frisvold, G., Powles S.T., Burgos, N.R., Witt, W.W. & Barret, M. (2012). Reducing the risk of herbicide resistance: best management practices and recommendation. Weed Sci., Special Is., pp. 31-62. https://doi.org/10.1614/WS-D-11-00155.1

5. Morderer, Ye.Yu., Nizkov, Ye.I., Radchenko, M.P., Rodzevich, O.P. & Sychuk, A.M. (2014). Weed control of crops with herbicides. Kyiv: Logos [in Ukrainian].

6. Rafalsky, V.V., Vashchenko, V.M., Koretsky, A.P. & Tchaikovsky, V.V. (Eds.) (2018). List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine. Kyiv: Univest Media [in Ukrainian].

7. Rafalsky, V.V., Vashchenko, V.M., Koretsky, A.P. & Tchaikovsky, V.V. (Eds) (2019). Addendum to the list of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine. Official publication. Kyiv: Univest Media [in Ukrainian].

8. Dan Hess, F. (2000). Light-dependent herbicides: an overview. Weed Sci., 48, pp. 160-170. [0160: LDHAO] 2.0.CO; 2 [0160:LDHAO]2.0.CO;2

9. Ramel, F., Birtic, S., Cuine, S., Triantaphylides, C., Ravanat, J.-L. & Havaux, M. (2012). Chemical quenching of singlet oxygen by carotenoids in plants. Plant. Physiol., 158, No. 3, pp. 1267-1278. https://doi.org/10.1104/pp.111.182394

10. Yuchymuk, V.V., Radchenko, M.P., Sytnyk, S.K. & Morderer, Ye.Yu. (2021) Interaction effect in the tank mixtures of herbicides diflufenican, metribuzin and canfentrazone. Fiziol. rast. genet., No. 6, pp. 513-522 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/frg2021.06.513

11. Ivashchenko, O.O. & Merezhinsky, Yu.G. (2001). The effectiveness of herbicides (pp. 381-383)/Methods of testing and application of pesticides /Ed. S.O. Tribel. Kyiv, 448p. [in Ukrainian].