Фізіологія рослин і генетика, 2020, № 5

Стасик О.О., Кірізій Д.А., Соколовська-Сергієнко О.Г., Бондаренко О.Ю.
Вплив посухи на активність фотосинтетичного апарату, швидкість старіння і продуктивність рослин пшениці
Мордерер Є.Ю., Радченко М.П., Кіфорук І.М., Павленко В.В.
Селективність та ефективність гербіциду Gf-3488, який містить синтетичні ауксини галаукси­фен-метил та клопіралід, у посівах ріпаку озимого в Україні
Горєлова О.І., Шкляревський М.А., Колупаєв Ю.Є.
Вміст вторинних метаболітів у проростках тритикале різних генотипів за умов холодового загартування
Фецюх A.Б., Буньо Л.В., Пaцулa О.І., Терек О.І.
Вплив зaсолення нa склaд білків і вміст проліну в оргaнaх рослин Salix viminalis L.
Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.
Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин
Комісаренко А.Г., Михальська С.І., Курчій В.М.
Осмотолерантність Т4 покоління однодольних і дводольних рослин із пригніченою експресією гена катаболізму проліну
Ковалишин І.Б.
Особливості водного режиму рослин роду Clematis L.