Фізіологія рослин і генетика 2020, том 52, № 5, 422-433, doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.05.422

Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин

Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.

  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 21001 Вінниця, вул. Острозького, 32

Проаналізовано роботу та основні наукові результати Вінницького відділення Українського товариства фізіологів рослин (УТФР) з моменту утворення до сьогодні. Основний напрям досліджень — екзогенна регуляція донорно-акцепторних відносин рослин у системах фотосинтез—ріст, депо асимілятів—ріст у гетеротрофну фазу розвитку рослини і макросимбіонт—мікросимбіонт за умов симбіотичної азотфіксації та різного напруження ростових процесів. Для створення різного напруження донорно-акцепторних відносин застосовували гіберелін та антигіберелінові препарати (ретарданти). Встановлено, що під впливом ретардантів зменшення інтенсивності лінійного росту супроводжува­лося підвищенням вмісту цитокінінів за зменшення вмісту індолілоцтової кислоти в тканинах стебла і листків широкого спектра рослин. Активність вільних гіберелінів була нижчою порівняно з контролем. Водночас збільшувався вміст антагоніста цих фітогормонів — абсци­зової кислоти. За дії ретардантів посилювалось галуження стебла, зростали кількість, маса і площа листкової поверхні, оптимізувалась мезоструктурна організація листків, унаслідок чого зростав показник чистої продуктивності фотосинтезу. Ці зміни привели до підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. За умов штучного комбінування зовнішнього (світло/темрява) чинника  та гормонального фактора (гіберелової кислоти, ретардантів) у період проростання насіння вивчено зміни у функціонуванні донорно-акцепторної системи в гетеротрофну фазу розвитку рослин з різними типами резервних речовин насіння. Гіберелін стимулював розщеплення крохма­лю як на світлі, так і в темряві, однак за проростання в темряві швидкість використання резервного крохмалю насінини була вищою. Гіберелін стимулював також гідроліз резервного білка насінини, однак процес запускався  після інтенсивного гідролізу крохмалю. Встановлено особливості регуляції донорно-акцепторних відносин у системі макросимбіонт—мікросимбіонт та процесів симбіотичної азотфіксації за дії ретардантів. Виявлено, що типовою реакцією рослин сої на застосування паклобутразолу було зменшення активності вільних форм гіберелінів і підвищення вмісту абсцизової кислоти, що призводило до змін у морфогенезі. За дії ретардантів інтенсифікувались процеси утворення симбіотичного комплексу соя—Bradyrhizobium japonicum, посилювалась активність нітрогенази, зростала врожайність культури.

Ключові слова: морфогенез, гібереліни, ретарданти, донорно-акцепторна система, проростання насіння, симбіотична азотфіксація

Фізіологія рослин і генетика
2020, том 52, № 5, 422-433

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Kuryata, V.G. & Poprotska, I.V. (2019). Physiological and biochemical basics of application of retardants in plant growing. Vinnitsa: TOV «Tvory» [in Ukrainian].

2. Shevchuk, O.A. & Kuryata, V.G. (2015). The action of retardants on morphogenesis, gas exchange and productivity of sugar beet. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

3. Tkachuk, O.O. & Kuryata, V.G. (2016). Action of retardants on morphogenesis, period of dormancy and productivity of potatoes. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

4. Polyvanyi, S.V. & Kuryata, V.G. (2016). Physiological bases of application of modifiers of hormonal complex for regulation of production process of poppy oil. Vinnytsya: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

5. Rogach, V.V., Kuryata, V.G. & Polyvanyi, S.V. (2016). Effect of retardants on morphogenesis, productivity and composition of higher fatty acids of rapeseed oil. Vinnytsya: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

6. Kuryata, V.G., Rohach, V.V., Rohach, T.I. & Khranovska, T.V. (2016). The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae). Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24 (1), pp. 230-233. https://doi.org/10.15421/011628

7. Kuryata, V.G., Rogach, V.V., Buina, O.I., Kushnir, O.V. & Buinyi, O.V. (2017). Impact of gibberelic acid and tebuconazole on formation of the leaf system and functioning of donor-acceptor plant system of solanaceae vegetable crops. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (2), pp. 162-168. https://doi.org/10.15421/021726

8. Kuryata, V.G., Polyvanyi, S.V., Rogach, T.I., Khodanytska, O.O. & Rogach, V.V. (2019). Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops. The Potential of Modern Science, Vol. 1. London: Sciemcee Publishing, pp. 130-156.

9. Kuryata, V.G. & Khodanitska, O.O. (2018). Features of anatomical structure, formation and functioning of leaf apparatus and productivity of linseed under chlormequatchloride treatmen. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (1), pp. 918-926. https://doi.org/10.15421/2018_294

10. Kuryata, V.G. & Polyvanyi, S.V. (2018). Features of morphogenesis, donor-acceptor system formation and efficiency of crop production under chlormequat chloride treatment on poppy oil. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4), pp. 165-174.

11. Kuryata, V.G. & Kravets, O.O. (2018). Effect of retardant folicur on morphogenesis, photosynthetic apparatus and productivity of tomatoes. Acta carpathica. Rzeszow, pp. 76-87.

12. Kuryata, V.G. & Kravets, O.O. (2018). Features of morphogenesis, accumulation and redistribution of assimilate and nitrogen containing compounds in tomatoes under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (1), pp. 356-362. https://doi.org/10.15421/2018_222

13. Rogach, V.V., Kravets, O.O., Buina, O.I. & Kuryata, V.G. (2018). Dynamic of accumulation and redistribution of various carbohydrate forms and nitrogen in organs of tomatoes under treatment with retardants. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9 (2), pp. 293-299. https://doi.org/10.15421/021843

14. Kuryata, V.G. & Kravets, O.O. (2019). Features of morphogenesis and functioning of donor-acceptor system under actions of gibberellin and retardants treatments on tomato plants. The Potential of Modern Science. Vol. 1. London: Sciemcee Publishing, pp. 114-129.

15. Kuryata, V.G. & Shataliuk, H.S. (2020). The effect of gibberellin and retardants on the redistribution of carbohydrates and nutrients in gooseberry (Grossularia reclinat (L.) Mill) leaves and stems in relation to the culture productivity. Fiziol. rast. genet., 52 (1), pp. 31-45 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/frg2020.01.031

16. Khodanitska, O.O. & Kuryata, V.G. (2017). The influence of chlormequat-chloride and treptolem on the morphogenesis, productivity and content of fatty acid of oil flax seed. Vinnytsia: «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

17. Rogach, V., Reshetnyk, K., Kuryata, V. & Rogach, T. (2020). Influence of gibberellin inhibitors on the accumulation and redistribution of various forms of carbohydrates and nitrogen-containing compounds in plants of Solanum melongena L. Biologija, 66 (1), pp. 35-46. https://doi.org/10.6001/biologija.v66i1.4189

18. Kuryata, V.G., Rogach, V.V., Buina, O.I. & Kushnir, O.V. (2017). Impact of gibberelic acid and tebuconazole on formation of the leaf system and functioning of donor-acceptor plant system of solanaceae vegetable crops. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (2), pp. 162-168. https://doi.org/10.15421/021726

19. Rohach, T.I. & Kuryata, V.G. (2018). Physiological bases of regulation of morphogenesis and productivity of sunflower with the help of chlormequat chloride and treptolemum. Vinnytsya: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

20. Kiriziy, D.A., Stasyk, O.O., Pryadkina, G.A. & Shadchyna, T.M. (2014). Fotosintez. Vol. 2. Assimilyatsiya CO2 i mehanizmy jejyo regulyatsii. Kiev: Logos [in Russian].

21. Poprotska, I.V. (2017). Regulation of sourse-sink relations in plants in the «assimilates depot - growth» system during germination. Vinnytsya: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

22. Poprotska, I.V. & Kuryata, V.G.( 2017). Features of gas exchange and use of reserve substances in pumpkin seedlings in conditions of skoto- and photomorphogenesis under the influence of gibberellin and chlormequat-chloride. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (1), pp. 71-76. https://doi.org/10.15421/021713

23. Kuryata, V.G., Poprotska, I.V. & Rogach T.I. (2017). The impact of growth stimulators and retardants on the utilization of reserve lipids by sunflower seedlings Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (3), pp. 317-322. https://doi.org/10.15421/021750

24. Poprotska, I., Kuryata, V. & Khodanitska, O. (2019). Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto- and photomorphogenesis. Biologija, 65 (4), pp. 296-307. https://doi.org/10.6001/biologija.v65i4.4123

25. Kuryata, V.G., Golunova, L.A., Poprotska, I.V. & Khodanitska, O.O. (2019). Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (2), pp. 5-13.

26. Kuryata, V.G. & Golunova, L.A. (2018). Peculiarities of the formation and functioning of soybean-rhizobial complexes and the productivity of soybean culture under the influence of retardant of paclobutrazol. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (3), pp. 98-105.

27. Kuryata, V.G. & Golunova, L.A. (2019). Regulation of the production process and symbiotic nitrogen fixation of Glycine max (L.) merril under the influence of paclobutrazol. The Potential of Modern Science. Vol. 1. London: Sciemcee Publishing, pp. 100-113.

28. Golunova, L.A. & Kuryata, V.G. (2016). Regulation of the production process and symbiotic nitrogen fixation of soybean using retardants. Vinnytsya: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].