Фізіологія рослин і генетика, 2020, № 4

Рогач В.В., Кірізій Д.А., Стасик О.О., Міцкевічус С., Рогач Т.І.
Вплив стимуляторів росту і ре­тардантів на морфогенез, фото­синтез і продуктивність томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)
Поліщук А.В., Подорванов В.В., Золотарьова О.К.
Транспорт електронiв i протонiв у хлоропластах рослин гороху, якi вирощували за умов нiчного зниження температури
Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.
Втрата активності каталази 2 впливає на обмін аскорбату в арабідопсису за дії важких металів
Волощук О.П., Гаврилюк М.М., Во­лощук І.С., Глива В.В.
Сортові особливості продуктивності й втрат урожайності пшениці озимої залежно від впливу погодних чинників у Західному Лісостепу
Макаренко Н.В., Заіменко Н.В.
Вплив силіцієвмісних сумішей на динаміку росту і розвитку та вміст елементів живлення у декоратив­них рослин при ураженні представниками порядку Erysiphales
Косаківська І.В., Золотарьова О.К., Войтенко Л.В.
Досягнення нау­ковців секції «Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини» Українського товариства фізіологів рослин (2018—2019)
Кур'ята В.Г., Кушнір О.В., Попроцька І.В., Кравець О.О.
Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопи­чення та перерозподіл елемен­тів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень