Фізіологія рослин і генетика 2020, том 52, № 4, 365-368, doi:

Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2020, том 52, № 4, 365-368

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література