Фізіологія рослин і генетика, 2020, № 1

Веденичова Н.П., Косаківська І.В.
Цитокініни в онтогенезі й адаптації злаків
Кур'ята В.Г., Шаталюк Г.С.
Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури
Стасик О.О., Прядкіна Г.О., Кірізій Д.А., Ситник С.К., Капітанська О.С., Міхно А.І., Махаринська Н.М.
Вплив позакореневої обробки рослин пшениці озимої комплексом мікроелементів, отриманим за допомогою нанотехнологій, на їх фотосинтетичну активність за різних умов вологозабезпечення
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Броннікова Л.І.
Сумісні осмоліти — пролін і сахароза — у комплексно стійких клітинних лініях пшениці озимої
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив праймування абсцизовою кислотою на ріст і післястресове відновлення пшениці і спельти за дії модельованої помірної ґрунтової посухи
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)