Фізіологія рослин і генетика, 2018, № 5

Кондрацька І.П., Юхимук А.М., Столепченко В.А., Чижик О.В., Беляй М.О., Васько П.П., Решетников В.М.
Фізіолого-біохімічна і молекулярно-генетична характеристика міжродового гібрида житняка гребінчастого (Agropyron cristatum L.) із пажитницею багаторічною (Lolium perenne L.)
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Мельник В.М., Рибаченко О.Р.
Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії
Хоменко І.М., Косик О.І., Таран Н.Ю.
Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату
Ковзунова О.В., Решетников В.Н.
Культивування in vitro розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської й угорської селекції
Кругляк Ю.М.
Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України
Тігова А.В., Сорока А.I.
Спрямованiсть спадкових змiн льону (Linum humile Mill.) за дiї нових похiдних диметилсульфату
Олійник Т.М., Захарчук Н.А.
Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі
Коць С.Я.
Н.П. Веденичова, І.В. Косаківська «Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання»
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України