Фізіологія рослин і генетика, 2016, № 2

Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.
Роль жасмонатів в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів
Моргун В.В., Січкар С.М., Починок В.М., Нінієва А.К., Чугункова Т.В.
Характеристика колекційних зразків спельти (Triticum spelta L.) за елементами структури продуктивності та хлібопекарською якістю
Коць С.Я., Воробей Н.А., Кірізій Д.А., Караушу О.В.
Продукційний процес люцерни за інокуляції бінарною композицією Sinorhizobium meliloti-Nostoc
Гончарук О.М., Дубровна О.В., Бавол А.В., Воронова С.С., Лялько І.І.
Особливості мейозу в трансгенних рослин пшениці, отриманих методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М.
Вміст проліну та цукрози в калюсних культурах кукурудзи за модельованих осмотичних стресів
Якимчук Р.А.
Мутагенна активність забруднень ґрунту територій сховищ заборонених і непридатних до використання пестицидів
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В.
Оксид азоту і пероксид водню як сигнальні посередники при індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенними жасмоновою і саліциловою кислотами
Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В.
Динаміка абсцизової кислоти в листках і апікальних меристемах стебла ізогенних за генами Е ліній сої за різної тривалості фотоперіоду
Іващенко І.В.
Хроматографічний аналіз фенольних сполук Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі