Фізіологія рослин і генетика, 2020, № 6

Кириченко О.В.
Лектинова активність насіння сої
Гончаров Ю.О., Присяжнюк Л.М., Шитікова Ю.В., Мельник С.І.
Оцінка селекційного матеріалу кукурудзи, адаптованого до умов Степу України, за алельним станом гена β-каротингідроксилази1
Шишлова-Соколовська А.М., Єфименко С.Г.
Біохімічний склад насіння трансгенних рослин ярого ріпаку, що несуть ген Mammalia cyp11a1
Кукол К.П., Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Коць С.Я.
Ефективність інокуляції сої біопрепаратами на основі стійких до фунгіцидів штамів ризобій за впливу протруйників насіння
Ковалишин І.Б., Шевченко В.В.
Вплив фосфату і фосфіту на стан фотосинтетичного апарату рослин пшениці
Шутова Г.Г., Башилов А.В., Седун К.А.
Добір високодекоративних аборигенних рослин флори Білорусі, стійких до хлоридного засолення, для використання в озелененні міського середовища
Дубровна О.В., Сливка Л.В.
Вплив піклораму на морфогенез калюсних культур селекційно-цінних генотипів озимої пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації
Михальська Л.М., Санін О.Ю., Третяков В.О.
Вплив елементів живлення та фунгіцидів на вміст хлорофілу в листках високопродуктивних сортів пшениці озимої