Фізіологія рослин і генетика, 2018, № 4

Рибалка О.I., Моргун Б.В., Поліщук С.С.
GPC-B1 (NAM-B1) ГЕН ЯК НОВИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ РЕСУРС У СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ НА ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА В ЗЕРНІ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Мельникова Н.М., Михалків Л.М., Омельчук С.В., Береговенко С.К.
РИЗОСФЕРНІ МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ
Раденович Ч.Н., Mаксимов Г.В., Шутова В.В., Деліч Н.С., Міленкович M.В., Павлович M.Д., Белянськи M.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ВАЛЕНТНИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ КОЛИВАНЬ ХІМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУПАХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЗЕРНАХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ
Лiханов А.Ф., Середа О.В., Кляченко О.Л., Мельничук М.Д.
ВПЛИВ ОКСИКОРИЧНИХ I ОКСИБЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПЛАСТИДНИХ ПIГМЕНТIВ I ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЛИСТКАХ ВИНОГРАДУ (VITIS VINIFERA) IN VITRO
Воробей Н.А., Коць С.Я.
СТРАТЕГIЯ ДОБОРУ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ЗА ПОЛIПШЕНИМ СИМБIОТИЧНИМ ФЕНОТИПОМ
Павлище А.В., Якимчук Р.А., Омельчук С.В., Жемойда А.В., Коць С.Я.
СИМБIОТИЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА НАСIННЄВА ПРОДУКТИВНIСТЬ СОЇ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ЗА РIЗНИХ СПОСОБIВ ОБРОБКИ НАСIННЯ ФУНГIЦИДАМИ