Фізіологія рослин і генетика, 2018, № 3

Дубровна О.В., Моргун Б.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПШЕНИЦІ
Моргун В.В., Топчій Т.В.
ЗНАЧЕННЯ СТІЙКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ І ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ДО ШКІДНИКІВ ТА ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
ВПЛИВ МОДЕЛЬОВАНОЇ ҐРУНТОВОЇ ПОСУХИ НА РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ СПОРІДНЕНИХ ВИДІВ ПШЕНИЦЬ TRITICUM AESTIVUM L. I TRITICUM SPELTA L.
Кляченко О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У КОРЕНЕПЛОДАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ (BETA VULGARIS L.)
Присяжнюк Л.М., Бородай В.В., Марчук О.О., Захарчук Н.А.
ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА SSR-МАРКЕРАМИ