Фізіологія рослин і генетика, 2017, № 1

Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.
Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії
Кірізій Д.А., Рижикова П.Л.
Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального  живлення
Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів
Файт В.І., Погребнюк О.О., Балашова І.А., Стельмах А.Ф.
Ідентифікація та ефекти алелів гена Ppd-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній
Маменко Т.П., Ярошенко О.А.
Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою
Омельчук С.В., Жемойда А.В., Павлище А.В.
Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим
Сичук А.М., Мордерер Є.Ю.
Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.
Активність антиоксидантних ферментів у листках рослин ячменю різних генотипів за дії ґрунтової посухи та нітропрусиду натрію
Правила для авторів