Фізіологія рослин і генетика, 2019, № 5

Коць С.Я., Михалків Л.М.
Нітратредуктаза та її роль у бобово-ризобіальному симбіозі
Хоменко С.О., Чугункова Т.В., Федоренко М.В., Кузьменко Є.А.
Використання колекції зразків пшениці твердої ярої для виділення джерел стійкості до вилягання
Михальська Л.М., Швартау В.В., Санін О.Ю., Третяков В.О.
Вміст неорганічних елементів у зерні пшениці озимої за контролювання фузаріозу
Пухтаєвич П.П., Кукол К.П., Воробей Н.А., Васільєва В., Коць С.Я.
Ефективність інокуляції люцерни бульбочковими бактеріями при її вирощуванні у травосуміші зі стоколосом безостим на фоні різних доз фосфорно-калійного живлення
Шкляревський М.А., Ястреб Т.О., Швиденко М.В., Лугова Г.А., Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.
Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу
Мельникова Н.М.
Вплив полісахаридів ризобій на проростання насіння сої та бульбочкоутворення при формуванні соєво-ризобіального симбіозу
Омельчук С.В., Якимчук Р.А.
Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіциду аканто плюс
Коць С.Я.
Р.А. Якимчук «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками»