Фізіологія рослин і генетика, 2019, № 4

50 років журналу «Физиология растений и генетика»
Дубровна О.В., Кулеш С.С., Сливка Л.В.
Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м'якої пшениці методом in planta
Мазур Т.В., Кондрацька І.П., Столепченко В.А., Васько П.П., Дєєва А.М., Войцеховська О.А., Чижик О.В., Прядкіна Г.О., Решетніков В.М.
Використання біотехнологічних прийомів при створенні і розмноженні міжродового гібрида Festulolium морфотипу костриці очеретяної (Festuca arundinacea) з високою поживною якістю корму
Дуплій В.П., Матвєєва Н.А.
Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb.
Сергєєва Л.Є., Михальська С.І.
Клітинна селекція з іонами важких металів для отримання солестійких рослинних клітинних культур
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії
Міхєєв О.М., Лапань О.В.
Дія іонів кадмію на ростові процеси рослинного компонента біоплато
Рибалка О.І., Червоніс М.В., Поліщук C.С., Сурженко І.О., Моргун Б.В., Дубровна О.В.
Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання
Нові сорти озимої пшениці як вагома складова хлібного достатку країни