Фізіологія рослин і генетика, 2019, № 3

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М.
Фітогормональна регуляція проростання насіння
Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В., Поліщук С.С.
Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (× Triticosecale Wittmack)
Кириченко О.В.
Регуляторна роль глюкозо- та галактозовмісних аміноцукрів у реалізації симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіального симбіозу в умовах природної посухи
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Кондрацька І.П.
Екологічні нанотехнології: синтез наночастинок срібла з використанням екстрактів лікарських рослин
Степанов С.С., Полiщук О.В.
Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii