Фізіологія рослин і генетика, 2019, № 1

Коць С.Я., Грищук О.О.
Фітогормональна регуляція бобово-ризобіального симбіозу
Колупаєв Ю.Є., Кокорев О.І.
Антиоксидантна система і стійкість рослин до нестачі вологи
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив екзогенної абсцизової кислоти на проростання зернівок і морфометричні показники проростків споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta
Санін О.Ю., Михальська Л.М., Долгальова Ю.А., Зозуля О.Л., Швартау В.В.
Вплив фунгіцидів і добрив на вміст мікотоксинів у зерні високопродуктивних сортів озимої пшениці
Мокросноп В.М.
Вплив інтенсивності освітлення на ріст міксотрофних культур Euglena gracilis та накопичення фотосинтетичних пігментів у їх клітинах