Фізіологія рослин і генетика, 2017, № 5

Кірізій Д.А.
АЗОТ ЛИСТКА: ФОТОСИНТЕЗ І РЕУТИЛІЗАЦІЯ
Тищенко О.М., Михальська С.I., Курчій В.М., Комісаренко А.Г.
ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦIЯ КУКУРУДЗИ I ПШЕНИЦI З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНIВ ТРАНСКРИПЦIЙНИХ ФАКТОРIВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТ?
Дворак К.П., Коць С.Я.
ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Якимчук Р.А.
АНАЛІЗ ГЛІАДИНКОДУВАЛЬНИХ ЛОКУСІВ У МУТАНТНИХ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ІНДУКОВАНИХ ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.
ЗВ’ЯЗОК SSR-МАРКЕРІВ З ВАРІЮВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДИХІВ У М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
Воробей Н.А., Коць С.Я., Кудрявченко Л.А., Пухтаєвич П.П.
БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АКТИВНИХ Tn5-МУТАНТІВRHIZOBIUM GALEGAE
Соколовська-Сергієнко О.Г., Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О.
АНТИОКСИДАНТНА І ФОТОПРОТЕКТОРНА СИСТЕМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТО?АРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ
Гришко В.М., Зубровська О.М.
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ТА СКЛАД ЛІПІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН
Моргун В.В., Коць С.Я.
Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин)