Фізіологія рослин і генетика, 2017, № 4

Дубровна О.В.
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ПШЕНИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ
Хакімжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тілеген Б., Кузовлєв В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ІНГІБУВАННЯ ІЗОФЕРМЕНТІВ α-АМІЛАЗИ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ФІТАТОМ НАТРІЮ
Якимчук Р.А.
ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ЗОНИ ВПЛИВУ ХВОСТОСХОВИЩА УРАНОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Пикало С.В., Дубровна О.В.
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАСОЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ФОРМ
Дуплій В.П., Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Матвєєва Н.А.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВМІСТУ ПОЛІФРУКТАНІВ У «БОРОДАТИХ» КОРЕНЯХ І РОСЛИНАХ РОДУ ARTEMISIA
Степаненко О.В., Музафарова В.А., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Рябчун В.К., Моргун Б.В.
КОМПЛЕКСНА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОФОНДУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ
Дідик Н.П.
ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ ДО АЛЕЛОПАТИЧНОГО СТРЕСУ
Кириченко О.В., Мокрицький К.А.
ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ ДІАЗОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
Левон В.Ф., Кругляк Ю.М.
ЗМІНА ВМІСТУ АНТОЦІАНІВ У ПАГОНАХ РОСЛИН ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ DEUTZIA THUNB. ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
Виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на науково-практичній конференції «День поля»