Фізіологія рослин і генетика, 2017, № 3

Рибалка О.І.
ЧИ СПРАВДІ ПШЕНИЦЯ Є ДЕСТРУКТИВНИМ ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ?
Тищенко О.М., Михальська С.І.
ТРАНСКРИПЦІЙНІ ФАКТОРИ NAC-СУБРОДИНИ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ СТІЙКОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ДО ОСМОТИЧНИХ СТРЕСІВ
Шишлова-Соколовська А.М., Картель М.О., Шишлов М.П.
БІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЯРОГО РІПАКУ З ГЕНАМИ ТВАРИННОГО сур11А1 І БАКТЕРІАЛЬНОГО bar ПОХОДЖЕННЯБІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
Моргун Б.В., Похилько С.Ю., Починок В.М., Дуплій В.П., Дуган О.М., Христан О.О., Степаненко А.І.
ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПУРОІНДОЛІНОВИХ ГЕНІВ СЕРЕД ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ, НОСІЇВ Gpc-B1 ІЗ TRITICUM TURGIDUM SPP. DICOCCOIDES
Павлище А.В., Кірізій Д.А., Коць С.Я.
РЕАКЦІЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ НА ДІЮ ФУНГІЦИДІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБКИ
Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О.
ВПЛИВ ОБРОБКИ РОСЛИН КОМПЛЕКСОМ КАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ І ВРОЖАЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Якимчук Р.А.
ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ РАДІОНУКЛІДНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ВОДОЙМ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСКОЇ АЕС
Кірізій Д.А., Стасик О.О., Рижикова П.Л., Троценко В.А.
ОНТОГЕНЕТИЧНА ДИНАМІКА ГАЗООБМІНУ ЛИСТКІВ ВЕРХНІХ ЯРУСІВ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ