Фізіологія рослин і генетика, 2017, № 2

Раденович Ч.Н., Гродзинський Д.М., Петрович Р.Я., Динич Б.С., Радосавлевич М.М., Терзич Д.П., Янкович М.З., Ранкович Д.М.
Характеристики нових інбредних ліній кукурудзи та їхніх гібридів з високими харчовими і кормовими якостями
Дубровна О.В., Горнчарук О.М., Великожон Л.Г.
IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium- опосередкованої трансформації in vitro
Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Шевченко Ю.І., Дмитрієв О.П.
Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація
Сергєєва Л.Є.
Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту
Ожерельєва З.Є., Курашов О.В., Прудников П.С., Кривушина Д.О.
Стійкість нових сортів агрусу до низької температури в осінньо-зимовий період
Чипиляк Т.Ф.
Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України
Січкар С.М., Лялько І.І., Дубровна О.В.
Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. ╳ T. aestivum L.
Маменко Т.П., Шегеда І.М., Починок В.М., Сеніна Л.В.
Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці
Сергєєва Л.Є., Броннікова Л.І.
Клітинна селекція з використанням катіонів Ва2+ для добору солестійких ліній пшениці
Колупаєв Ю.Є.
Мацков Федір Пилипович