Фізіологія рослин і генетика, 2016, № 6

Бабенко Л.М., Мошинець О.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнології праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві
Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.
Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах
Шишлова Н.П.
Міксографічний аналіз тіста з борошна озимого тритикале
Спірідонова К.В., Андрєєв І.О., Загричук О.М., Навроцька Д.О., Твардовська М.О., Дробик Н.М., Кунах В.А.
Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro
Веденичова Н.П., Аль-Маалі Г.А., Бісько Н.А., Косаківська І.В.
Продукування фітогормонів цитокінінової природи міцелярною біомасою базидієвих грибів
Соколовська-Сергієнко О.Г., Кірізій Д.А., Стасик О.О., Шегеда І.М.
Фотосинтез і активність антиоксидантних ферментів хлоропластів прапорцевого листка рослин озимої пшениці за позакореневого підживлення карбамідом
Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О., Гуральчук Ж.З.
Зв'язок показників активності фотосинтетичного апарату озимої пшениці з урожайністю за дії хелатованих мікродобрив
Скрипка Г.І.
Фертильність і життєздатність пилкових зерен рослин сортів Iris hybrida hort., інтродукованих за умов Лісостепу України
Радченко М.П., Сичук А.М., Мордерер Є.Ю.
Активність НАДФН-оксидази у меристемах коренів проростків кукурудзи за дії гербіциду інгібітору ацетил-КоА-карбоксилази